skip to Main Content

ABU CAO en NBBU CAO worden samengevoegd, wat betekent dit voor u?

Samenvoeging en vernieuwing ABU CAO en NBBU CAO

Binnen de payrolling gaat er het een en ander veranderen, want vanaf 30 december 2019 zullen de ABU CAO en NBBU CAO worden vernieuwd en samengevoegd. Op dit moment zijn er diverse regels binnen de ABU CAO en NBBU CAO. Als u onder een van deze cao’s valt, krijgt u straks te maken met een vereenvoudigd en compleet vernieuwd pakket aan arbeidsvoorwaarden. Wat betekent dit precies voor u als medewerker onder een payrollbureau? Wij vertellen u meer!

Cao’s samengevoegd

Als u werkt in de uitzendbranche, dan gelden hier twee verschillende cao’s voor. De ABU CAO en NBBU CAO. Door deze cao’s te vernieuwen en samen te voegen, zal er zeker het een en ander gaan veranderen in de arbeidsvoorwaarden van vele werknemers. Het volgende gaat er veranderen:

Betere inlenersbeloning

Volgens de ABU CAO hebben medewerkers vanaf de eerste werkdag al recht op een inlenersbeloning. Hierbij wordt het loon van een medewerker gespiegeld aan een medewerker met dezelfde functie binnen het bedrijf. Dit gebeurt volgens vaststaande punten. Met de nieuwe cao’s kunt u rekenen op een verbeterde inlenersbeloning. Heeft u als werknemer een ABU CAO of NBBU CAO, dan kunt u rekenen op een vergoeding van uw reis en een toeslag indien u fysiek zwaar werk verricht.

Verbeterde rechtspositie

Zowel de ABU CAO en NBBU CAO maken gebruik van een fasensysteem. In de nieuwe cao zal een medewerker sneller in de diverse fasen rechten kunnen opbouwen. Gaat de medewerker via een andere opdrachtgever bij dezelfde inlener aan de slag, dan kan dat nu. Echter worden opvolgende dag- en weekcontracten niet meer mogelijk gemaakt binnen de vernieuwde cao.

Meer nadruk op duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao komt er meer nadruk te liggen op duurzame inzetbaarheid. Dit gaat over thema’s zoals een gezonde en veilige werkomgeving, de gezondheid en veiligheid van medewerkers en het stimuleren van goed werkgeverschap.

Looptijd nieuwe cao

Op 30 december 2019 vindt de samenvoeging van de ABU en NBBU CAO plaats. De looptijd betreft hierbij tot 31 mei 2021. Dit jaar zullen er nog afspraken gemaakt worden omtrent een nieuwe pensioenregeling met vakbonden en werknemers. Wij hebben u nu in elk geval op de hoogte gesteld van de komende veranderingen. Wilt u meer weten over payrolling en de verandering binnen de ABU CAO en NBBU CAO? Neem dan contact op met een payrollbedrijf voor meer informatie.

Back To Top