Brexit is geen onafhankelijkss...

jun 23, 2016 by

Brexit lijkt te gaan over de vraag of het Verenigd Koninkrijk al dan niet binnen de EU blijft, maar schijn bedriegt. Het referendum...

read more

Verkiezingsfraude in Oostenrij...

jun 11, 2016 by

Verkiezingen worden de laatste jaren steeds in het licht gezien van het spanningsveld tussen het establishment en de zogenoemde...

read more

Nederlandse lente

apr 8, 2016 by

Als onze elite naar het buitenland kijkt is het opmerkelijk hoe enthousiast zij altijd zijn over oppositionele krachten: Arabische...

read more

Ongelukjes rondom Oekraïne-ref...

apr 3, 2016 by

De mogelijkheid om te voor of tegen te stemmen bij het verdrag tussen Oekraïne en Nederland lijkt direct uit te draaien op een fiasco...

read more