Herinvoering dienstplicht als opmaat voor wereldoorlog?

jul 13, 2016 by

Herinvoering dienstplicht als opmaat voor wereldoorlog?

Ondanks het feit dat de meeste Europese landen een beroepsleger hebben, wordt de herinvoering van de dienstplicht steeds vaker besproken in de media. Het is honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond, die werd gekenmerkt door massa-legers van dienstplichtigen. Dreigt de voorgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog zich te herhalen?

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is de dienstplicht in West-Europa niet afgeschaft, maar opgeschort. Dat wil zeggen dat de wettelijke plicht nog bestaat, maar dat er niemand wordt opgeroepen. De dienstplicht is ook niet zo oud als de meeste mensen denken, namelijk iets meer dan een eeuw.  Vaak denken mensen dat de persoonlijke dienstplicht is ingevoerd door Napoleon, maar dat is slechts een deel van het verhaal. In 1810 werd de dienstplicht ingevoerd door de inlijving van Nederland in het Franse keizerrijk. Dit hield in dat er jaarlijks een aantal mannen werd geloot uit de dienstplichtige leeftijdscategorie. Dit lotingssysteem werd na de verdrijving van Napoleon gehandhaafd. In werkelijkheid was het aantal zogenoemde lotelingen beperkt – er waren namelijk genoeg mannen die tekenden als beroepssoldaat. Bovendien kon men de dienstplicht afkopen door een vervanger te betalen om de dienstplicht voor jou te vervullen. Er was dus geen persoonlijke dienstplicht.

Rond 1900 veranderde de dienstplicht echter. In 1898 werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Dat betekende dat in elk gezin de oudste zoon verplicht was te dienen bij het bereiken van de dienstplichtige leeftijd. België volgde Nederland in 1909 met de invoering van de persoonlijke dienstplicht, gevolgd door de algemene persoonlijke dienstplicht in 1913: dit betekende dat alle Belgische mannen die dienstplichtige leeftijd bereikten konden worden opgeroepen voor militaire dienstplicht. In Nederland werd deze algemene persoonlijke dienstplicht tijdens de Eerste Wereldoorlog ingevoerd. In de omliggende landen was er een soortgelijke evolutie: in Frankrijk werd in 1905 de persoonlijke dienstplicht ingevoerd, gevolgd door een uitbreiding van de diensttijd van twee naar drie jaar in 1913. Duitsland paste ook haar wetgeving in 1912 aan in deze zin. Men voorzag met andere woorden een groot en langdurig conflict en deze wetgeving zorgde er voor dat de massa-legers beschikbaar waren voor het uitbreken er van.

Tegenwoordig is het niet anders. Rusland, waar alle weerbare mannen nog worden opgeroepen, wordt door de NAVO gezien als de grootste vijand van Amerika en West-Europa. In dit licht is het niet verwonderlijk dat de dienstplicht in de NAVO-landen weer op de politieke agenda wordt gezet. In december 2015 berichtte het vrouwenblad Opzij dat de Amerikaanse dienstplicht zal worden uitgebreid naar vrouwen. Dit gebeurde concreet in Nederland in februari van dit jaar, gevolgd door Noorwegen in juni. Zodoende is er een precedent geschapen. Iedereen denkt dat het symboolpolitiek is, aangezien er geen dienstplichtigen worden opgeroepen. Dat kan echter snel veranderen. Als je media volgt in verschillende landen dan wordt het voorgesteld alsof iedereen voorstander is van de ‘herinvoering van de dienstplicht’, zoals onlangs in Duitsland, Frankrijk en uiteraard in Nederland. Elke keer worden er nobele motieven aangedragen, zoals vrouwenemancipatie en de socialisering van de jeugd. In werkelijkheid liggen er minder nobele redenen ten grondslag aan deze ontwikkeling: beroepslegers kampen met een structureel tekort aan rekruten (pagina 27) en er is in regeringskringen behoefte aan een groeiende reserve aan soldaten voor een conflict met Rusland. Vorig weekeinde verdedigden Europese ‘leiders’ een harde lijn tegenover Rusland.

Laten we ons niet gek maken door onze regeringsleiders en door hun zogenaamde nobele motieven prikken. Zij sturen aan op een conflict met Rusland door een onstuitbare NAVO-uitbreiding naar het Oosten en zij wensen nu de middelen te hebben om een eventueel conflict met Rusland aan te gaan. Defensie is een goede zaak, maar in de context van de NAVO dreigen dienstplichtigen pionnen te worden in een geopolitiek conflict dat ze ver van huis brengt. In het licht van de geschiedenis van de dienstplichtuitbreiding voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog dienen we ernstig rekening te houden met een dergelijk groot conflict.

Related Posts

Share This

2 Comments

 1. Ruud Borgmeester

  Weer zo’n dwaze luchtballon, n.b. uit de hoek van de onverbeterlijke oorlogslobby. Denk aan ‘de hoop aan scherven’, succesvolle lobby voor de clandestiene omverwerping van seculiere staten in het M.O., om de Moslim Broederschap (een CIA-dekmantel) aan de macht te brengen.

  De missie van de NAVO is niet de verdediging van de lidstaten. Integendeel.
  Het streeft naar onderwerping aan de Wereldregering. Ieder soeverein land is voor de NAVO een vijand.
  In plaats van haar overbodigheid te eindigen met het opheffeven van het Warschau Pact, koos de NAVO voor het bedrog en de aanval op het vrije Westen. Zolang de NAVO bestaat is er altijd oorlog; beleid is dat zo te houden. ‘The Permanent War Economy’.

  Dienstplichtigen zijn alleen nog nodig voor de illusie van soevereiniteit; decorstukken.
  Échte troepen anno nu, zijn wandelende robots. Die hebben een rfid-chip onder de huid. Zelfs zonder zijn ze met ruimtewapens in real-time voortdurende te programmeren.
  Hiervan heeft het publiek totaal geen benul! Belastingen betalen, en ja-knikken.

  Want hints; zó interessant, zacht gezegd! Lastig om in een paar woorden dat te duiden wat de mensen niet kúnnen geloven. Sjors; idee voor een blog?

  Dr. Carl Sanders, who invented the intelligence-manned interface (IMI) biotic, which is injected into people.
  (Earlier during the Vietnam War, soldiers were injected with the Rambo chip, designed to increase adrenaline flow into the bloodstream.)

  The 20-billion-bit/second supercomputers at the U.S. National Security Agency (NSA) could now “see and hear” what soldiers experience in the battlefield with a remote monitoring system (RMS).

  When a 5-micromillimeter microchip (the diameter of a strand of hair is 50 micromillimeters) is placed into optical nerve of the eye, it draws neuroimpulses from the brain that embody the experiences, smells, sights, and voice of the implanted person.

  pulsating electromagnetic signals can be sent to the brain, causing the desired voice and visual effects to be experienced by the target.

  Mind control techniques can be used for political purposes. The goal of mind controllers today is to induce the targeted persons or groups to act against his or her own convictions and best interests. Zombified individuals can even be programmed to murder and remember nothing of their crime afterward. Alarming examples of this phenomenon can be found in the U.S.

  The director of the United States Central Intelligence Agency has apologized to Congress members after an internal inquiry found that the Agency spied on Congressional staff investigating its use of torture in interrogations. Source: http://intelnews.org/2014/08/01/01-1526/

  ‘Lone nuts’ e.d., Breyviks, Wilders, Ruttes, Timmermans, Ab Osterhaus, Koeners, Ploumen,bruikbare idioten kunnen anno nu ‘gewoon’ geprogrammeerd worden. (zonder dat ze dat zelf beseffen)

  the dangers of radiating civilian populations. Targeting people’s brain functions with electromagnetic fields and beams (from helicopters and airplanes, satellites, from parked vans, neighboring houses, telephone poles, electrical appliances, mobile phones, TV, radio, etc.) is part of the radiation problem that should be addressed in democratically elected government bodies.

  The latest supercomputers are powerful enough to monitor the whole world’s population.

  When our brain functions are already connected to supercomputers by means of radio implants and microchips, it will be too late for protest. https://it.search.yahoo.com/search?p=brain+chip+remote+mind+control+rapists+IS+refugees&fr=yfp-t-909

  Recently, a California woman and an expert in the field provided evidence to won the first court case involving today’s mind control cell tower weapon system.

  ’t is eigenlijk al oud nieuws!:
  http://beforeitsnews.com/spies-and-intelligence/2014/08/russia-exposes-u-s-secretly-forced-brain-chip-mind-control-weapon-2446572.html August 1, 2014
  http://www.lonestarconsultinginc.com/sitemap.htm

  Already, governments around the world are using the threat of “terror” as an excuse to watch us, track us, scan all of our electronic communications and force us to endure “security measures” that are so extreme that even George Orwell could have never dreamed them up.
  http://www.darkgovernment.com/news/mind-control-using-nanotechnology/

  The game plan here is to embed mind-kontrolled, mildly retarded and trained young males in these immigrants who will sexually abuse European women. ->>

  Mind-kontrolled dupes are deployed to function as sexual abusers and rapists of young European women and girls after they are inserted in these immigrant masses and transported into European nations.
  Meanwhile the key European leaders have been completely mind-kontrolled by Psychotronic and chemical/biological means

  U kent de keelgeluiden uit onze leiders wel: ‘de weg voorwaarts’, ‘vooruitgang’, ‘smart’dit ‘smart’dat. De slapende schapen hebben geen benul, als vee gaat het blij naar de slachtbank.

  Mind-kontrolled dupes are deployed to function as sexual abusers and rapists of young European women and girls after they are inserted in these immigrant masses and transported into European nations.
  Meanwhile the key European leaders have been completely mind-kontrolled by Psychotronic and chemical/biological means

  The KM has a vicious back up plan if this “mass-rapist/immigrant” strategy fails:
  The KM has a backup plan they will attempt to deploy if they do not get their desired effect. That plan involves using Blackwater-type mercenaries run by the CIA and Mossad to set off large terrorist bombings in public arenas and facilities to be falsely but convincingly blamed on ISIS and radical Islamics.

  How this happened and what it means has been covered in a prior VT article, Six Eyes.
  Voorlopig zullen we alsmaar meer belastingen moeten ophoesten. Blij!??

 2. Erik

  Mooi geschreven!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.