Nieuw EU-buitenlandbeleid: meer van hetzelfde

jun 30, 2016 by

Nieuw EU-buitenlandbeleid: meer van hetzelfde

Bij de EU-top in Brussel heeft de EU-buitenlandbeleid verantwoordelijke Federica Mogherini een nieuwe strategie voor de buitenland- en defensiepolitiek voorgesteld. (zie PDF) Mogherini wil als reactie op de crisissen en conflicten binnen en buiten de EU de gemeenschappelijke verdediging versterken. Men weet al tegen welke dreigingen, namelijk Rusland en het terrorisme. Nergens is de onderbouwing te vinden waarop de dreigingsanalyses van de EU steunen, nergens wordt iets meer uitgelegd, het wordt aangenomen dit te weten.

De tegenstander van een gelukkig leven voor EU-inwoners is Rusland, ze bedreigt onze veiligheid, zo lezen we, maar daarbij ook het internationale recht, democratie en zelfs mensenrechten. Zouden we dergelijke voorwaarden aanhouden, dat zou betekenen dat we met heel veel landen in conflict zijn, want ook in een land als Suriname is er het nodige mis met de mensenrechten. Om nog maar niet te spreken van de V.S.A., waar martelen schering en inslag is. Gelukkig blijft deze vijandduiding slechts bij één land.

Daarnaast is er natuurlijk nog terrorisme, dat ook als dreiging naar voren komt. Daar zou men enige uitdieping van de problematiek en oorsprong verwachten, zeker ook omdat Mogherini hierover dit jaar nog in huilen uitbarstte. Er wordt dan ook niet vermeld dat deze aanslagen of terrorisme op zichzelf met de islam van doen hebben. Als we geen idee hebben wie hiertoe overgaan of waar het vandaag komt, wordt dit lastig bestrijden.

Echter, de grootste zorg van de inwoners van de EU wordt cynisch weggepoetst met halfzachte maatregelen. Te weten de ongevraagde, massale toestroom van mensen vanuit Afrika, waarbij de EU zelf haar eigen afspraken schendt. Onder de stroom mensen bevinden zich ook terroristen, zo weten we. Er wordt niet gesproken over de standaardmaatregelen die elke staat zou moeten nemen, te weten het afsluiten van grenzen en het controleren wie binnenkomt. Men spreekt van grensmanagement en het investeren in Afrikaanse landen.

Het opmerkelijke detail uit het document, is het inzetten van Europese miltiairen elders in de wereld. Men wil binnen afzienbare tijd dat de EU zich voor zijn buitenlandse missies, bijvoorbeeld voor de marine inzet in de Middellandse Zee, soldaten en materiaal van de afzonderlijke lidstaten leent. De defensiepolitiek blijft een zaak van de EU-lidstaten zelf.

Het Europees project, zo denken de EU-bureaucraten, is aldus onder enige dreiging, door terrorisme en Rusland. De oplossing die uit het stalen monster van Brussel komt is dan ook te verwachten; de NAVO en de nog sterkere band met onze Atlantische vrienden, te weten Canada en de V.S.A. Met hen gaan we werken richting wereldbestuur, want dat is de koers van de Europese Unie en wel als vazal van de Verenigde Staten.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.