Van zilvervloot naar zeemansgraf: sparen en rente

apr 10, 2016 by

Van zilvervloot naar zeemansgraf: sparen en rente

Wie kent er niet de fabel van de krekel en de mier van La Fontaine: de mier werkte de hele zomer om voldoende voedsel te verzamelen als voorraad voor de winter in tegenstelling tot de krekel die alleen maar luierde. Het idee van het deugdzame sparen is al eeuwenoud. In 1958 introduceerde de Katholieke staatssecretaris Norbert Schmelzer nog de Jeugdspaarwet, die de Zilvervlootrekening mogelijk maakte, om jeugdigen te stimuleren te sparen voor later: om een auto te kunnen kopen, een eigen inbreng voor een hypothecaire lening, etc. In 1991 werd deze wet al weer ingetrokken – het is achteraf een trendbreuk gebleken – sparen wordt steeds meer belast.

Begin jaren 1990 werd geld wat over was van het maandbudget steevast op de bank gezet, in een spaarrekening. Je kreeg je een goede rente op, soms wel 8%. Eind jaren 1990 werd beleggen echter populairder. Het wegstallen van geld op de beurs werd verder in de hand gewerkt door de Wet vermogensrendementsheffing van 2001, die de belasting op vermogen verhoogde van 0,7% naar 1,2%. Geld dat was belegd was hier grotendeels van vrijgesteld. Intussen daalde de rente op spaargeld gevoelig. In 2008 was de maximale spaarrente in de bank 5%. De beurscrisis in datzelfde jaar zorgde er voor dat beleggen eigenlijk geen optie meer was.

Daar komt nog bij dat de banken op het punt staan om negatieve rente in te voeren. De Rabobank is al bezig om de computersystemen hier op aan te passen. Onlangs was er de geruchtmakende rechtszaak waarin een bank werd gedwongen om negatieve rente te vergoeden aan hypotheekhouders. Het probleem is dat het mes aan twee kanten snijdt: als dit is toegestaan, dan mag de bank natuurlijk dat ook gaan toepassen op jouw spaarrekening: ABN sluit een negatieve spaarrente niet meer uit. Dit maakt sparen helemaal tot een zinloze exercitie. Hierdoor gaat een situatie ontstaan, waarin mensen nauwelijks meer geld hebben op de bank en financieel op de rand gaan leven.

Voorlopig is het nog niet zo ver, maar de voortekenen zijn er: banken geven gemiddeld niet meer dan 1% rente op spaartegoeden. Dat is lager dan de hierboven vermogensrendementsheffing van 1,2%. Als je dus spaart voor je oude dag als kleine ondernemer, dan ben je overgeleverd aan de allerlei schimmige verzekeringsconstructies. Banksparen heeft ook nauwelijks zin meer door de inflatie. De inflatie van de afgelopen jaren is relatief laag (gemiddeld 0,6%), maar over de laatste tien jaar toch gemiddeld 2%. Tel je dat op bij de vermogensrendementsheffing dan teer je per saldo in op je spaargeld op de bank. De spaarrekening is van een zilvervloot in een zeemansgraf veranderd.

 

 

 

1 Comment

  1. mark

    Zoals altijd zijn verhalen nooit compleet!

    een groot deel betaald helemaal geen vermogens rendementsheffing!
    en voor het andere deel is het verhaal alleen nog maar in 2016 waar 2017 is weer anders! ivm andere belasting regels

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.