Mussen en Koekoeks, niet alle culturen zijn gelijk

mrt 26, 2016 by

Mussen en Koekoeks, niet alle culturen zijn gelijk

In de nasleep van de aanslagen van Brussel krijgen we te horen dat we solidair moeten zijn, dat wil zeggen solidair met de Moslims. We mogen niet in wij/zij denken, alle culturen zouden immers gelijk zijn – imagine the world without borders and religions. Dit is niet links, maar gevaarlijk wensdenken.

Dezer dagen hoor je vaak dat niet Islam het probleem is, omdat de godsdienst wordt misbruikt door de terroristen. Dat is een opmerkelijke redenering. De islamitische terroristen zijn namelijk heel serieus in hun streven. Vaak zijn het Syrië-gangers, dat wil zeggen jonge mannen die alles achterlaten om in Syrië de islamitische heilstaat na te streven. Zij geven zelfs hun leven om het beledigen van de profeet te wreken. Zij handelen vanuit hun geloofsovertuiging en zijn bereid daar alles voor te geven.

Desalniettemin blijven we mantra horen dat alle godsdienten het in wezen goed menen. Dit is niet zo. In Islam en ook in het Hindoeïsme wordt sterk in wij/zij gedacht: gelovigen tegen ongelovigen, maar ook het onderverdelen van de eigen gelovigen in afgebakende kasten, waarbinnen groepen mensen zelfs als onaanraakbaar worden geacht omdat ze laag op de sociale ladder staan. Er zijn daarnaas talloze historische voorbeelden van godsdienstige opvattingen, die mensenoffers voorschrijven, bijvoorbeeld om de zon weer te doen opgaan, zoals bij de Azteken. Je kunt toch op grond van deze kennis toch niet beweren dat alle godsdiensten het goed menen met de medemens?

Wat voor godsdiensten geldt, geldt ook voor culturen. Niet alle culturen menen het goed met andere mensen, met name mensen van buiten de culturele groep. Zo menen sommige culturen dat het acceptabel is om willekeurig mensen te kidnappen, te doden en op te eten. Als alle culturen gelijk zijn is kannibalisme een kwestie van smaak.

Maar er is meer. Als deze onaangename culturen ons met rust zouden laten, dan zou dat allemaal geen probleem hoeven te zijn. Dat doen zij echter niet. Er zijn ook onaangename culturen die juist een gastcultuur opzoeken. Een goed voorbeeld zijn de zigeuners, die -ondanks alle pogingen van diverse gastculturen- nooit integreren en blijven vasthouden aan hun cultuur van stelen en bedriegen. De Islamitische cultuur is feitelijk ook een zelfsegrerende cultuur (zie onze eerdere bijdrage over outcasts en renegaten), die het volgens hun eigen godsdienstige leer ook toestaat om de gastsamenleving te bedriegen, te bestelen en te terroriseren. Profeet Mohamed deed het hen voor in Medina, waar hij als vluchteling schaamteloos de gastsamenleving aan zich onderonderwerpt.

We moeten ons er van bewust te zijn dat de menselijke natuur even divers is als de biologische natuur. Zoals er in de biologische natuur bestaan er vogels die een nest bouwen en hun eigen jongen met liefde en overgave verzorgen, maar er bestaan ook vogels die hun eieren stoppen in een vreemd nest. Als deze eieren uitkomen, gaan de vreemde jongen profiteren van deze liefde en overgave van hun naïeve stiefouders, maar intussen gooien zij ook de biologische jongen van deze verzorgende ouders uit het nest. Dit is wreed, maar zo werkt de natuur en de mens vormt daarop geen uitzondering. Niet alle menselijke culturen menen het goed met hun medemens.

1 Comment

 1. Ruud Borgmeester

  Voor uw goede verhalen zeker respect. Dit artikel slaat echter nergens op. Het suggereren dat islamieten een genetisch bepaalde moordlust hebben.

  U beweert dat een Koekoek een ei van een mus kan bevruchten. . . .
  Verkeerd gegeten misschien? Ik zal het netjes zeggen.
  U weet inmiddels best hoe het Westen zelf de radicale Islam heeft ontwikkeld, gedirigeerd en geëxploiteerd.

  Los daarvan, uw afkeer tegen de ‘Open grenzen’ doctrine (in uw woorden ‘allemaal gelijk’) is daarentegen zeker wel goed gezien.
  Dit is namelijk de doctrine die via de VN, Soros en een heuse zieligheidsindustrie tot een politiek correcte dwangbuis is gemaakt.

  Het slaat totaal door. Politici die hier achteraan gaan en blijven lopen zijn een gevaar voor onze samenleving, heel onze beschaving. Het is VIP behandeling voor vreemdelingen, autochtone Europeanen als honden behandelen.
  Kiezersbedrog, Ambtsmisdrijf, Discriminatie, en zelfs Rassenleer dus. Ze schamen zich echt nergens voor.

  Dit is helemaal gepland. Codenhoven Kalgeri plan – dat ten grondslag lag aan de oprichting van de EG.
  Peter Sutherland = UN Special Representative for Migration, (ex?) Goldman Sachs, voorzitter Global Forum on Migration and Development.
  Dan is er de Europese Raad voor Toleratie en Integratie (ECTR), al in ‘08. Haar ‘White Paper on Tolerance’, A Model National Statute for the Promotion of Tolerance.
  De Migration Policy Group, waar Universiteit Utrecht spil in is – architect van een Europees Netwerk van juristen ter promotie van immigratie & integratie.

  Poster plakkers in Stolwijk worden nu vervolgd voor racisme; terwijl burgemeester van Aartsen straffeloos kon wegkomen met het brandmerken van bewoners uit Ypenburg als racisten. (de enige die hier zich duidelijk racistisch uitdrukte was v. Aartsen zélf).

  Gezagsdragers anno nu zijn ‘untouchables’. Demmink, Teeven, Hennes, Ploumen, Koenders, Rutte, eva..

  U haalt Zaventem aan – als voorbeeld hoe moordadig islamieten wel niet zijn.
  Terreur is heel vaak, precies NIET dat wat het lijkt.
  We hebben Charlie Hebdo, MH17, Bataclan, Verviers al kunnen ontrafelen als (knullige) valse vlaggen. Inmiddels is al wel duidelijk dat Zaventem dat ook is.
  De bewijzen stapelen zich dermate op, onmogelijk die hier allemaal te storten. Alle kenmerken van een PSYOPS.
  Meteen alle leugenmedia met hetzelfde script (afgestemd) vol op het orgel. Feitenvrij.
  Opwekken van afschuw, hysterie, angst, woede, wraakgevoelens werkt perfect. Niemand die nog vragen stelt, of oplet.
  Brussels Attack False Flag Theories Explored with Sibel Edmonds & Kevin Barrett:
  https://www.youtube.com/watch?v=Tp2mqudjMO8&ebc=ANyPxKqtVJKeWjaAySFe9uQu3HJGM9WViEx8TdD5v7sM4VGtNClou3d3W0UDRudhtjY7-aMg0kdpvAeFD_Uq1A73hlCwkSnppg

  Haatzaaien is anno no politiek correct.
  Oog om oog, maakt iedereen blind.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.