Islam is het probleem, niet de geopolitiek

mrt 25, 2016 by

Islam is het probleem, niet de geopolitiek

De aanslagen in Brussel hebben veel speculatie teweeg gebracht aangezien tot op heden niet duidelijk is welke eisen de terroristen hadden. Dit heeft geleid tot absurde analyses die kant noch wal raken. Een zeer populaire these onder zowel links als rechts is dat de aanslagen een ‘backlash’ of ‘blowback’ zijn van het Midden-Oostenbeleid van de NAVO en/of Amerika. Dit is waar en onwaar, maar niet om de redenen die vaak worden opgegeven.

Ten eerste dienen we de aanslagen te noemen wat ze zijn: islamitisch terrorisme. De daders waren moslims, die deel uitmaakten van een islamitische organisatie, en zij vielen willekeurige ongewapende burgers aan. Het hele idee dat zij geen echte moslims zijn of hoegenaamd niet handelen in overeenkomst met de islamitische leer is irrelevant, aangezien zij zichzelf wel als zodanig identificeren, zij deel uitmaken van een islamitische organisatie en louter islamitische recruten aantrekken.

Ten tweede dienen zijn hun motieven islamitisch. De motieven voor de aanslagen in Parijs vorig jaar waren islamitisch: het ging volgens hun eigen verklaringen om het wreken van de belediging van de profeet Mohamed en de Franse interventie tegen de islamitische heilstaat ISIS in Irak en Syrië. Het idee dat het wraakacties zijn voor de Westerse interventies in Irak, Syrië of Libië wordt niet gestaafd door verklaringen van de terroristen. Uiteraard hebben islamitische strijders de kans gezien om een territoriale basis te scheppen in deze landen door de chaos na de Westerse interventies, maar in dat kader spelen burgerslachtoffers geen rol. Radicale islamisten, die vaak bereid zijn zichzelf op te blazen, hebben even weinig respect voor het leven van een ander als dat van henzelf. Op dit punt wil ik als laatste opmerken dat de meeste islamitische aanslagen het werk zijn van Moslims, die niet uit de voornoemde landen komen. Zij hebben met andere woorden geen persoonlijk wraakmotief.

De islamitische radicalen zijn juist blij met de Westerse interventies voor het omverwerpen van Moamar Khadaffi, Saddam Hussein en Assad, aangezien deze Arabische seculiere leiders decennialang de opkomst van de radicale Islam hebben verhinderd in Libië, Syrië en Irak. Soms wordt wel eens gesuggereerd dat organisaties als ISIS door de Westerse inlichtingendiensten zijn geschapen. Daar kan ik geen hard bewijs voor vinden. Recente Westerse interventies zijn daarentegen altijd gevolgd door pogingen om van gematigde elementen een burgerregering te vormen: zo moest Irak een modeldemocratie worden. Dat is mislukt en de dictaturen hebben plaatsgemaakt voor een geweldadig lokaal politiek klimaat langs tribale en sectarische lijnen.

Ten derde wordt wel eens geopperd dat de radicale islamisten meer moslims doden dan niet-moslims. Dat is een drogredenatie. In het streven naar de macht gaan alle politieke ideologiën over lijken. Zo doodde Lenin ook meer arbeiders dan kapitalisten, Stalin meer Russen dan anti-fascisten, en Franco ook meer Spanjaarden dan buitenlandse communisten. Waren zij dan ook geen echte communisten, fascisten, etc.?

Ten vierde wil ik voor het voetlicht brengen dat islamitische terrorisme niet louter tegen het Westen is gericht, of de Westerse politiek. In landen als Indonesië, Thailand en de Filippijnen zijn er ook met de regelmaat van de klok aanslagen. Wat hebben bijvoorbeeld de aanslagen op Bali, het enige overwegend hindoeïstische eiland van de Indonesische archipel, te doen met de geopolitiek? Thailand idem dito, een overwegend boeddhistisch land zonder een noemenswaardige laat staan aanstootgevende buitenlandse politiek. Nee, islamitisch terrorisme staat grotendeels los van de geopolitiek en bestaat bij de gratie van islamitische recruten en islamitisch geld uit de Golfstaten. Er bestaat geen vergelijkbaar fenomeen in andere godsdiensten in de wereld.

Wat is dan het doel van de terroristische aanslagen. Het doel op de korte termijn is angst inboezemen, maar ook aantonen dat de overheid niet in staat is de eigen burgers te beschermen. Op de lange termijn is dominantie altijd het hoofddoel en dat kun je op verschillende manieren bereiken. Je kunt een greep naar de macht doen, maar je kunt ook angst zaaien, al naar gelang wat het meest opportuun is. Dat laatste gebeurt in Europa, want de burgers geestelijk en fysiek zijn zo weerloos, dat de angst van een aanslag al leidt tot een beleid om de Islam niet voor het hoofd te stoten en waar mogelijk te faciliteren. Een dergelijke zwakke reactie leidt alleen tot meer aanslagen: niets nodigt meer uit agressie dan zwakheid. In de natuur zoekt een roofdier altijd naar een zwakke prooi.

Onze leiders noemen de terroristen laf en zwak, maar dat zijn zij juist niet. Ik zal dat aantonen met een anekdote uit de 13de eeuw. In die eeuw waren christenen ook in conflict met de islam. Toen waren er ook radicale islamistische organisaties, zoals de Assasijnen, waar het Franse en Engelse woord voor sluipmoordenaar is afgeleid. Op een dag leidde een Assassijn een christelijke gezant rond op een versterking van de Assassijnen. Aan het einde van het bezoek wierp de Assassijn zich van de vestingmuur om aan te tonen hoe vastberaden hij was, namelijk om op elk moment zijn leven te geven voor zijn geloof. Mensen met een dergelijke overgave aan hun zaak zullen het politiek winnen van mensen die bang zijn om te sterven of zelfs angst hebben te erkennen dat ze überhaupt vijanden hebben.

1 Comment

 1. Ruud Borgmeester

  Bart, met alle respect. Doorgaans kloppen uw artikels van A tot Z.
  Zo niet deze keer. U maakt er zelfs een beetje een potje van. Raar.
  “Soms wordt wel eens gesuggereerd dat organisaties als ISIS door de Westerse inlichtingendiensten zijn geschapen. Daar kan ik geen hard bewijs voor vinden.”

  Man, man: tónnen bewijzen. Kan ik hier onmogelijk allemaal neer kwakken.
  Toch een paar hints;
  vooral ook omdat de NAVO momenteel hun jihadi’s naar de EU dirigeren. Parijs, Parijs en Brussel zijn daar de eerste geslaagde operaties van
  Wil je dit stoppen, dan heeft het alleen zin de dirigenten van de terreur te pakken, veroordelen en berechten laten.

  Ambassador Michael Oren: “has admitted Israel’s full and continued relationship with al-Qaeda and the White House working group that helped found that organization so many years ago.
  http://www.stewwebb.com/tag/gordon-duff/page/2/

  NSDD 166 – zegt verder nog: “which authorized “stepped-up covert military aid to the Mujahideen” as well as support to religious indoctrination.
  The imposition of The Sharia in Pakistan and the promotion of “radical Islam” was a deliberate US policy serving American geopolitical interests in South Asia, Central Asia and the Middle East.”:
  http://www.veteranstoday.com/2011/05/05/the-american-awakening-can-it-happen-here/

  Het Kalifaat Project – onder regie van Pentagon/CIA/AIPEC: the caliphate project as an instrument of propaganda has been on the drawing board of US intelligence for more than ten years.
  Its objective is to provide a justification to America’s “Global War on Terrorism” (GWOT).
  Source: “Mapping the Global Future”. NIC 2020 Project
  This agenda of creating a new “jihad” was confirmed by a Debka File (Israeli intelligence and security news) report in August 2011:
  This report (published 4 years ago) confirms what today has become glaringly obvious, namely the central role of the Turkish government and military in liaison with NATO as a “State sponsor of terrorism”. http://www.globalresearch.ca/when-terrorism-becomes-counter-terrorism-the-state-sponsors-of-terrorism-are-going-after-the-terrorists/5496051?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

  Nogal wat VS presidenten komen uit de CIA. Iig. Reagan, Bush; en nu Obama weer.
  Bijna alle terreur in de geschiedenis is gebleken Door de Staat Gefinancierde Terreur te zijn.
  Heel Gladio (NAVO-terreur in Europa – Rode Brigade, Bader Maynhof, Bende van Nijvel, e.v.a.), 9/11 natuurlijk, Sandy Hook, Boston Bomber, Breyvik, Lockerbie=Flight 103, MH17 ook, e.v.a. andere vliegrampen.
  Kortom, uw stelling dat de terreur die u bedoelt allemaal gelovigen zijn, islamieten nog wel, en dat de islam op zichzelf het probleem is – kunt u op geen enkele wijze onderbouwen. Eigenlijk op het racistische af. Zo ik mee stoppen. Duik in de (recente) geschiedenis, en u vind het spoor naar de aanstichters.
  Ook leerzaam: http://trutzgauer-bote.info/2015/05/22/hellstorm-die-deutsche-fassung/ let op! bevat schokkende beelden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.