OM wijzigt beleid voor strijders tegen IS

jan 16, 2016 by

OM wijzigt beleid voor strijders tegen IS

Anderhalf jaar geleden schreven we al dat het beleid van het OM een dubbelzinnig beleid voert. Enerzijds is het Nederlandse burgers verboden om in dienst te nemen in buitenlandse strijdkrachten op straffe van het vervallen van de Nederlandse nationaliteit. Anderzijds liet het OM toe dat Nederlandse burgers voor de irreguliere Koerdische strijdkrachten in Syrië vochten tegen IS. Destijds zou het OM dat het laatste OK was omdat de Koerden tegen de vijand van de Nederlandse staat vochten.

Het probleem is dat de Koerden geen staat vormen en dat hun strijdkrachten daarom feitelijk irreguliere strijdkrachten. Het toestaan van het vechten voor de Koerden betekent een impliciete erkenning van de Koerden als een legitieme internationale partner. Dat is opmerkelijk, want de Nederlandse bondgenoot Turkije (in NAVO-verband) voert in eigen land een campagne tegen Koerdische seperatisten.

Dit laatste brengt het scenario in beeld dat Turkse jongens met een Nederlands paspoort dienst nemen in het Turkse leger deel uitmaken van dezelfde strijdkrachten die een militaire campagne voert tegen strijdkrachten waarvan Koerdische jongens met een Nederlands paspoort deel van uitmaken. Maar vooralsnog werd er in het geval van Syrië geen probleem gemaakt van inzet voor de Koerdische zaak.

Afgelopen week veranderde dat laatste beleid. Het OM besloot Jitse Akse te vervolgen nadat hij 10 maanden voor de Koerden tegen IS had gevochten:

De Nederlandse wetgeving geeft, afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging, burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.

Dat is een opmerkelijke uitspraak. De Koerden vechten immers een strijd op leven en dood om de IS van zich af te houden en vechten derhalve hoofdzakelijk een verdedigingsoorlog. Bovendien pleegt de IS overal ter wereld aanslagen, zoals afgelopen november in Parijs. Hadden burgers deze strijders aangevallen voordat ze hadden kunnen schieten, dan waren ze blijkbaar vervolgd door het OM.

Verder wordt er impliciet geredeneerd dat de IS geen reguliere strijders zijn, want het doden van IS-strijders geldt als moord. Dat betekent dus dat de Nederlandse bombarderingscampagne in Irak ook tegen impliciet tegen burgers is gericht. Nederland of Nederlandse burgers worden bovendien niet aangevallen, er is met andere woorden geen sprake van legitieme zelfverdediging.

De verandering van het OM-vervolgingsbeleid betreffende strijders voor buitenlandse strijdkrachten zit vol contradicties en wettelijke hiaten: Nederlanders mogen dienst nemen in niet-statelijke en irreguliere strijdkrachten, zij mogen ook dienst nemen in legers van landen waarmee Nederland geen formeel bondgenootschap heeft (Israël) en legers die mogelijk mensenrechtenschendingen plegen (Turkije).

Het is Nederlandse burgers echter niet toegestaan om te strijden tegen IS. Blijkbaar is IS daarmee de objectieve bondgenoot van de Nederlandse staat, want het OM-beleid was een jaar geleden nog dat Nederlanders geen dienst mochten nemen in strijdkrachten die tegen Nederlandse bondgenoten vechten. Blijkbaar verandert het OM-beleid sneller dan de coalities op het Syrische slagveld of zijn het de slippendragers van Erdogan die de Koerden als vijand ziet.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.