Nuttige sancties?

dec 31, 2015 by

Nuttige sancties?

De commissarissen van de Europese Unie zijn overgaan tot het verlengingen van de sancties tegen Rusland. De Europese Unie heeft de handelssancties tegen Rusland met wederom zes maanden verlengd nu tot aan 31 juli 2016. De in reactie hierop ingestelde sancties vanuit Rusland richting de EU lopen ook ongeveer tot aan dezelfde periode. Kortom de onenigheden, vooral politiek van aard, zijn nog verre van verholpen.

De sancties van de EU en Amerika zijn in september 2014 ingesteld vanwege de vermeende Russische militaire inmenging in het oosten van Oekraïne. De Russische maatregel is hier dan weer een reactie op. Echter bij de laatste onderhandelingen in het Europees Parlement bleek de eensgezindheid over sancties tegen Rusland niet volledig. Dat had vooral van doen met de energiestrategie. Italië is niet blij omdat Gazprom een streep zette door South Stream, terwijl een soortgelijk project in het noorden van Europa wel door gaat.

In de discussie valt ook de rol van Nederland en Duitsland op, die zich voornaam inzetten voor sancties. Bert Koenders, de Minister Buitenlandse Zaken vindt de verlenging van de sancties belangrijk, omdat zo de druk op Moskou blijft, omdat Rusland volgens hem een cruciale rol blijft spelen in het conflict te Oost-Oekraïne.. Nederland zit hiermee duidelijk op dezelfde koers als de Amerikaanse neoconservatieven inzake het conflict. Geen woord wordt vuilgemaakt over de gevolgen van de sancties voor de Nederlandse ondernemers.

Eerder dit jaar werd al wel duidelijk dat de ingestelde boycot, van Rusland op landbouwproducten uit de EU, gevolgen hebben. De export naar dat land daalde met 40 procent. Ook de zuivelsector werd getroffen: de exportwaarde van zuivel daalde met 8,5 procent. Bij vee en vlees was de daling 4,5 procent. Duitsland kreeg ook nog eens met een klap in toeristische sector te maken, Russen die de houding van het land zat zijn, besloten massaal om dan maar elders hun vakantie te vieren. Schatting inkomstenderving is 250 miljoen euro.

Opvallend is wel dat het land dat de EU hiertoe opstookte, te weten de Verenigde Staten van Amerika, zelf nauwelijks tot geen schade ondervinden van de sancties. De handel gaat tussen Rusland en de V.S.A. gewoon door. Vorige maand liet een Franse senator van handelszaken al weten dat de boycot de EU 21 miljard heeft gekost, echter de handel tussen Rusland en de V.S.A. is met 7 procent vergroot.

1 Comment

  1. Dirk van Haaren

    Zolang de slaafse politieke houding aan de VS blijft zal er niets veranderen. Een sanctie zoals deze aan Rusland is een zwakte bod en getuigd niet van enig inzicht. Het wordt tijd dat men in Den Haag en Brussel eens aan een cursus zelfreflectie gaan doen voor het verwijden van inzicht zodat er een uitzicht ontstaat uit deze slaafse houding.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.