Neder-Turken stemmen links en rechts voor eigenbelang

nov 2, 2015 by

Neder-Turken stemmen links en rechts voor eigenbelang

Neder-Turken hebben dit jaar voor de derde (of eigenlijk vierde) maal mogen stemmen. In Turkije werden er voor de derde maal op rij dit jaar verkiezingen gehouden. In Juni hadden we het er al over dat Turken in Nederland overwegend links stemmen (80%), maar voor verkiezingen in Turkije juist overwegend rechts stemmen (75%). Destijds was de opkomst niet zo hoog als nu en daarom hebben we reikhalzend uitgekeken naar de uitslag van deze verkiezingen als proef op de som: stemmen Turken rechts als het om hun eigen land gaat?

TurkseVerkiezingen

Uit de voorlopige uitslag blijkt geen grote verschuiving (zie afbeelding hierboven). Nog steeds stemt ongeveer 75% van de Nederturkse stemmers voor verkiezingen in Turkije op een rechtse partij. Sterker nog: in België is er blijkens deze website een soortgelijke uitslag waarin driekwart van de stemmen naar een rechtse partij gaat. In België is er overigens vorig jaar een interessante analyse gemaakt van het Turkse stempatroon waarin Turken in België overwegend links stemmen en voor Turkse verkiezingen overwegend rechts.

Wat kunnen we opmaken uit deze verkiezingsuitslagen en de ideologische opvattingen onder Turken die in Nederland en België wonen? We kunnen vaststellen dat Turken hier stemmen voor partijen die Turken goed gezind zijn en daar ook stemmen voor partijen die Turken goed gezind zijn. Zodoende is er geen sprake van een paradox, maar van een logisch stempatroon op basis van een universeel principe: eigen volk eerst.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.