Multiculturele dystopie van Molenbeek

nov 17, 2015 by

Bij het horen van de naam Molenbeek zou je kunnen denken aan een idyllisch Vlaams kerkdorp in een Breugheliaans landschap. In werkelijkheid is de Brusselse wijk Molenbeek (voluit: Sint-Jans-Molenbeek) een muliculturele dystopie. Nu hoor ik u zeggen: wat is een dystopie? Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie – het is geen droombeeld maar een schrikbeeld.

De toestanden in Molenbeek kunnen niet worden toegeschreven aan een rechtse, koude migrantenpolitiek. Brussel in het algemeen en Molenbeek in het bijzonder zijn na-oorlogse socialistische bolwerken, enige recente onderbrekingen daargelaten. Ondanks deze ogenschijnlijke politieke stabiliteit verkleurde de wijk – tegenwoordig is de meerderheid van de bevolking Noord-Afrikanen. Met Nederlands kun je op straat niet meer terecht en met Frans vaak ook niet meer.

Naarmate er meer migranten in de wijk kwamen wonen nam criminaliteit en overlast overhand toe. De oorspronkelijke bewoners trokken weg, en ook de bedrijven. De politie tracht er de orde te handhaven, maar komt regelmatig in aanvaring met de ‘jongeren’, allochtone adolescenten die door hun ouders de straat op worden gestuurd en tot ’s avonds laat ronddolen en overlast veroorzaken. Als gevolg hiervan kwam het tot zware rellen met de politie inclusief autobranden, zoals in 2009 en 2012.

Deze rellen houden ook verband met zware criminaliteit, in het bijzonder de drugshandel. vanuit Noord-Afrika is er een levendigde drugshandel, die gedijt in het gezagsvacuüm van Molenbeek. Er worden regelmatig drugspanden opgerold, maar het is vechten tegen de bierkaai. Hierdoor dreigt er een gevaarlijke cocktail te ontstaan van een etnisch-religieuze enclave waarin jihadisme en criminaliteit wortel schieten én elkaar vinden.

Dat laatste zien we bij één van de verdachten, Salah Abdeslam, die via zijn famile was verstrikt in het criminele drugsmilieu. Al eerder schreven we dat groepen uit het Midden-Oosten, hetzij Koerden dan wel Islamisten, criminele netwerken gebruikten om hun strijd te financieren en dat er een gevaar bestaat dat de wijken waarin etnische minderheden wonen veranderen in enclaves waarin de maffia via ‘oud-strijders’ de politie verjaagt en een parallelle samenleving opbouwt.

Salah Abdeslam is ook nog steeds voortvluchtig, omdat de etnisch-religieuze enclaves die worden gecontroleerd door etnisch-criminele netwerken die in toenemende mate zijn verweven met geweldadige politiek-religieuze groeperingen de noodzakelijke bescherming bieden. Zolang deze situatie blijft bestaan en de toenemende vervlechting tussen criminelen en jihadisten geen halt wordt toegeroepen zullen er alleen nog maar meer aanslagen plaatsvinden om de politie en de burgers angst aan te jagen.

1 Comment

  1. de socialisten hebben er zo hun stemmen kunnen kopen door ongelimiteerd uitkeringen en subsidies te verstrekken, ook aan islamitische instellingen. Er zijn zowat 15 moskeeen in Molenbeek. Van enige inburgeringsverplichting of verplichte taalkennis is nooit sprake geweest. Zelf heb ik vaak door deze (\één van de 19) deelgemeente van Brussel moeten laveren met mijn camperbus af centrum op weg naar Zellik, maar dat bleek later te link, want men probeerde expres aanrijdingen te veroorzaken. Ik heb er nochtans wel geparkeerd met arabische krant, Kor’An en moskeeoproepbriefje op het dashboard, in dfe hoop niet een krant van de verkeerde stroming te hebben uitgezocht in het plaatselijjk koffiehuis.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.