Moeder aarde kan immers geen kwaad doen

nov 26, 2015 by

Moeder aarde kan immers geen kwaad doen

Onlangs kopte de Volkskrant: “2015 wordt waarschijnlijk het warmste jaar ooit gemeten”. De kneep zit hem vooral in het laatste woord – gemeten. Op basis van het meten is er de laatste decennia een hele hype ontstaan over klimaatverandering. Het klimaat zou opwarmen als gevolg van menselijke activiteit, in het bijzonder door de technologische vooruitgang. Het probleem is echter dat het klimaat altijd verandert en dat het de vraag is in welke mate de mens hier een rol in speelt.

Het grootste probleem met de huidige klimaat- en milieuhysterie is het starre conservatisme wat er uit spreekt: temperaturen mogen niet veranderen en landschappen ook niet. Alsof dit soort zaken gegeven zijn voor de eeuwigheid. Zo koesteren veel mensen de waddenzee bijvoorbeeld, ondanks het feit dat deze zee is ontstaan door een natuurramp – het achterland achter de duinenrij ten noorden van Nederland werd tijdens de vroege Middeleeuwen door zilt water overspoeld, waardoor de Zuiderzee en de waddeneilanden ontstonden. Klimaat en landschappen veranderen voortdurend.

De vraag met de huidige temperatuur-fetisj is welke temperatuur de benchmark vormt: welke temperatuur is de ‘natuurlijke’ temperatuur van de aarde? In de vroege Middeleeuwen was Groenland groen en nu is het bedekt met ijs en dat ondanks het feit dat er in de Middeleeuwen niet de menselijke activiteit was die deze hoge tempatuur kon verklaren. Als de temperatuur nu zou stijgen waardoor het Groenlandse ijs smelt, dan zou je dat even goed kunnen beschouwen als een correctie in de wetenschap dat Groenland ooit daadwerkelijk groen was. Wellicht zitten we nu aan het begin van een mini-ijstijd.

Wat veel klimaat-alarmisten aandragen is dat een temperatuurstijging leidt tot rampen en de verstoring van eco-systemen. Het probleem hierbij is dat het mes aan twee kanten snijdt – temperatuurdaling leidt ook daartoe, nogmaals met de verdrijving van de akkerbouw uit Groenland in de 13de eeuw als voorbeeld. Het probleem is ook dat er geen temperatuur bestaat die voor alle mensen op deze aarde aanvaardbaar is. Voor Noord-Europeanen en Noord-Aziaten is het al snel te koud en voor mensen meer zuidelijk op de aardbol is het al snel te warm. De temperatuur stijgt ook niet overal gelijkmatig.

Op de keper beschouwd is de temperatuur op de aardbol moeilijk te controleren. Er zijn heel veel factoren die daarop invloed hebben, zoals zonne-uitbarstingen (buiten de atmosfeer) en vulkaan-uitbarstingen (in de atmosfeer). Een plotselinge activiteit van vulkanen kan de temperatuur op aarde heel snel doen dalen als gevolg van de enorme uitstoot van as (CO2!) en dat de enorme rookwolken de aarde kunnen verduisteren door blokkering van het zonlicht.

De klimaat-lobby is het conservatisme van links, waarbij het klimaat als een statisch gegeven wordt beschouwd en waarin de aarde als het ware wordt aanbeden als een gaia, een moeder die zich nooit tegen haar kinderen zal keren. Het probleem is dat het klimaat en het eco-systeem schijt heeft aan de mens. Als de aarde besluit vulkanisch actiever te zijn, dan kan het zomaar met ons gedaan zijn, net als met de dinosauriërs. Maar dat wordt vaak uitgesloten. Zelfs met de Dinosauriërs zoekt men een externe oorzaak voor het plotselinge uitsterven. Moeder aarde kan immers geen kwaad doen.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.