Borstvergroting in de basisverzekering?

nov 7, 2015 by

Borstvergroting in de basisverzekering?

Deze week viel mijn oog op een opmerkelijk bericht in de Volkskrant over borstconstructie als mogelijk onderdeel van het basispakket van de ziektekostenverzekering. Het doel van het artikel was om mensen duidelijk te maken dat ‘transgenders’ dit willen, maar impliciet brengt het ook een andere kwestie voor het voetlicht: wat behoort tot de basisbehoeften van de mens? Wat is een goed ziektekostensysteem?

In de discussie over het basisinkomen heb ik mijzelf ook al de vraag gesteld: wat houdt die basis in? Is dat alleen alleen eten en huisvesting, of komen daar ook de ziektekosten bij en studiegeld? Met een goede gezondheid en een gedegen opleiding leg je namelijk een basis voor een succesvol leven. Wellicht is de auto, de sportclub en een buitenlandse vakantie ook een basisbehoefte. We zien het probleem van de definitie van de basisbehoeften al bij de toewijzing van toelagen aan bijstandsgerechtigden.

Het bovenvermelde idee van gratis borstvergroting in het basispakket is te zot voor woorden, wat ook blijkt uit de volgende zinsneden:

Een borstconstructie zal alleen vergoed worden voor vrouwen en transgenders zonder borstklierweefsel. Dit omdat het ontbreken van een boezem bij hen een gevolg is van een aangeboren afwijking.

Los van de absurde gelijkstelling van vrouwen en mannen bij het ontbreken van de natuurlijke ontwikkeling van borstklierweefsel (lees: grote borsten), zijn er ook andere soortgelijke gevallen te benoemen, zoals mannen die te klein zijn geschapen of mensen met weinig haar op het hoofd. Dit zijn natuurlijk allemaal ongemakkelijke zaken, waarbij mensen zich ongelukkig kunnen voelen, maar dat zijn geen noodzakelijke medische ingrepen, zoals het weghalen van een hersentumor of een behandeling van astma.

Een ander probleem in het huidige systeem is de puur reactieve behandeling in de gezondheidszorg. Mensen gaan pas naar de huisarts als ze ‘iets voelen’ en dan gebeurt het nog vaak dat ze met een pilletje naar huis worden gestuurd om uit te zieken. Niet zelden is het al te laat, als men het begint te voelen.

Het zou beter zijn om een systeem op te zetten van ziektepreventie en regelmatige controle, bij voorkeur via school en het werk. Zodoende is de drempel lager om naar de dokter te gaan, aangezien men geen speciaal verlof hoeft aan te vragen, en kunnen werkgerelateerde aandoeningen gemakkelijker worden herkend en verholpen. Een jaarlijkse controle zou mensen beter bewust kunnen maken van hun gezondheid en kan bijdragen aan het vroeg herkennen van problemen, waardoor dure ingrepen kunnen worden voorkomen.

1 Comment

  1. schoenmaker blijf bij je leest. Wat een opsomming van totaal gebrek aan kennis in medicis. En vooral totale ontstentenis van enig psychologisch inzicht wordt hier geregistreerd. Preventief jaarlijks onderzoek, een soort APK voor mensen zal juist leiden tot allerhand ingebeelde ziekten, alleen al door de angst voor de APK. Bovendien zullen, gelijk bij de APK voor auto’s, de slagers eigen vlees keuren en dus ongelooflijk veel meer kwalen ‘opsporen’. Ik zelf ben al eens voor preventief onderzoek naar huidziekten aangetreden bij een privékliniek.. Er werden ‘verdachte plekken’geconstateerd, maar bij later specialisitsch onderzoek bleek daar niets van. Bovendien stoort het me , dat de schrijver wel even zelf uitmaakt, dat een behandeling aan asthma belangrijker is dan aan een kleine penis. Wat weet de schrijver van al dan niet lethaal ‘leed’ ? Helemaal niets, zo blijkt. Zijn hele medische moraal is zomaat lukraak uit de lucht gegrepen, nergens onderbouwd en dus van geen enkele algemene maatschappelijke waarde.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.