Merkel’s Turkije-plan niet in belang van Europa

okt 20, 2015 by

Merkel’s Turkije-plan niet in belang van Europa

Merkel heeft Turkije beloofd een nieuwe stap te zetten om de toetreding van Turkije tot de EU mogelijk te maken. Dit alles in het kader van een ontmoeting met Erdogan in het kader van de migrantencrisis. Dit alles is een zeer zorgwekkende ontwikkeling.

Ten eerste is een belangrijk ‘hoofdstuk’ in de Turkse toetreding tot de EU het visumvrij reizen van Turken naar de EU. Dat is een ontwikkeling die niet wenselijk is en wel om de volgende redenen. Tegenwoordig hebben Europese landen grote Turkse minderheden die weigeren te assimileren, aangemoedigd door de Turkse regering. Deze regering meent zich ook te moeten bemoeien met Turken die in Nederland wonen, zoals aangetoond tijdens de rel rond de ‘Turkse brief’.

Dit zou geen probleem zijn als de Turken zelf ook multiculti zouden zijn, maar dat zijn ze niet – Koerden krijgen geen enkele ruimte in Turkije voor hun taal en cultuur. Deze dubbele moraal is stuitend en ongepast voor een volwaardige EU-lidstaat. Het is zelfs zo erg dat Turken en Koerden massaal op de vuist gaan, in Duitsland nota bene. Migranten nemen niet alleen hun gebruiken mee, maar ook hun opvattingen en vijandschappen.

Verder beheerst Turkije haar eigen grenzen niet. De Turkse oost-grens is een onherbergzame regio (bewoond door Koerden!) en de grens is daar zo poreus als een vergiet. Als er sprake zou zijn van een visum-vrij reizen, dan kunnen alle migranten die Turkije in kunnen ook linea recta naar West-Europa. In Griekenland zien we al waar een poreuze grens toe kan leiden.

Last but not least zal Turkije de EU uit het lood slaan. Het gewicht binnen de EU wordt bepaald door het inwoneraantal van de lidstaten. Zodoende delen Duitsland, Frankrijk en Engeland de lakens uit. Turkije behoort ook tot deze categorie van landen met tientallen miljoenen inwoners. Haar lidmaatschap zou betekenen dat een land dat meer voor de helft in Azië ligt en cultureel/religieus nauwelijks iets gemeen heeft met Europese landen opeens een dikke vinger in de pap heeft in Brussel.

Wat bezielt Merkel? Merkel voert weer eens slaafs de wensen van Washington uit. Amerika is altijd al voorstander geweest van de Turkse toetreding tot de EU. Dit past in het geopolitieke plaatje van Amerika, waarin Turkije in het ‘Westerse blok’ thuishoort. Dit is echter niet in het belang van de EU, maar sinds de crisis in Oekraine weten we allemaal hoe er in Washington wordt gedacht over de EU:

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.