Islam-facisten schuldig aan de holocaust?

okt 23, 2015 by

Islam-facisten schuldig aan de holocaust?

Netanyahu heeft flink wat stof doen opwaaien door zijn uitspraak dat Hitler niet zelf het idee opvatte om massaal Joden te vermoorden, maar dat dit idee werd aangereikt door Haj Amin al-Husseini, de groot-moefti van Jerusalem. Deze uitspraak bracht veel beroering – Merkel haastte zich door te stellen dat de Duitsers nog altijd schuld hebben aan de holocaust. Wat moeten we opmaken uit deze verwarring?

Allereerst werd nauwelijks opgemerkt dat Netanyahu sprak voor het Wereld Zionisten Congres, het congres dat in 1897 door Theodor Herzl werd opgericht om te streven naar een Joodse staat. Het is weinig gekend dat de Zionisten zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwelijks druk maakten om de vervolging van Joden in Duitsland. Integendeel, het Zionistische project dreigde in vergetelheid te geraken door het gebrek aan Joodse kolonisten. De meeste Joden in Amerika en Europa dachten er niet aan om naar het toenmalige onderontwikkelde Palestina te verhuizen. De vervolging van Joden in Duitsland zorgde paradoxaal genoeg voor een toevloed van de gewenste kolonisten.

De Zionisten waren voor de Tweede Wereldoorlog de objectieve bondgenoten van de Nazi’s. Er waren zelfs verregaande onderhandelingen met Adolf Eichmann, de man die later als de architect wordt gezien van de holocaust, en Eichmann maakte in 1937 een inspectietocht naar Palestina om de mogelijkheden te verkennen van een emigratie van Duitse Joden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Zionistische Joden die er geen graten in zagen om samen te werken met de Nazi’s, zoals naar voren is gekomen uit het archief van de Duitse ambassade in Turkije. Dit behelsde onder andere spionage voor de Duitsers tegen de Geallieerden. De relatie tussen Zionisme en de Nazi c.q. de holocaust is met andere woorden zeer dubbelzinnig.

Na de oorlog waren de Zionisten er als de kippen bij om de slachtoffers van de Jodenvervolging te verschepen naar het nieuwbakken Israël. De holocaust speelde in het Israëlische bewustzijn echter decennialang geen dominante rol. Zo opende het beroemde holocaust gedenkmuseum Yad Vashem pas in 1957 haar deuren. Veel Joden kwamen echter niet uit Europa, maar juist uit de Arabische wereld waar zij na de stichting van Israël en de toenemende dekolonialisering werden verdreven. Zij hadden uiteraard geen persoonlijke binding met de holocaust. Pas met het Eichmann-proces in 1960-2 in Jerusalem kwam er een breuk in dat denken en kwam de holocaust centraal te staan in het Israëlische nationale bewustzijn.

Het Eichmann-proces had ook invloed op Europa. Er werd veel nadruk gelegd om de betekenis van de Wannsee conferentie (Januari 1942), waarin werd gesproken over het lot van Joden. Adolf Eichmann was een prominente vertegenwoordiger vanuit de SS op deze conferentie. Netantyahu heeft met zijn speech echter de zaken flink in de war geschud. Volgens hem wilde Hitler slechts uitwijzen, maar was het idee voor het uitmoorden van Joden afkomstig van de Haj Amin al-Husseini, de groot-moefti van Jerusalem. Deze was op 24 November 1941 door Hitler officieel ontvangen en zou toen volgens Netanyahu met zijn enorme overtuigingskracht Hitler op het idee gebracht om Joden maar om te brengen.

De toespraak van Netanyahu heeft geen enkele historische waarde, maar wel veel actualiteitswaarde. In neo-conservatieve kringen zingt al sinds 2001 de term ‘Islamfascisme’ rond. De Islam zou namelijk hoegenaamd dezelfde eigenschappen bezitten als het fascisme of het nationaal-socialisme, met name het anti-semitisme. Het probleem is dat Joden in het Italië van Mussolini oververtegenwoordigd waren binnen het fascisme en niet weinig hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Volgens opper-rabbijn Pinchas Goldschmidt mag je fascisme ook niet zomaar veroordelen, want Joden waren ook fascistisch. Maar kniesoor, in het grotere plaatje zijn de moslims volgens Netanyahu c.s. de ‘nieuwe fascisten’, dat wil zeggen: anti-semieten.

Deze hele geschiedenis rond Zionisme, nazisme, fascisme en Islamfascisme laat maar weer eens zien dat het niet de historie maar de toekomst is die de geschiedenis bepaalt. Netanyahu wil maar aangeven met zijn toespraak dat de Palestijnen de erfvijanden zouden zijn van de Joden. Dat niet Nazi’s als Hitler en Eichmann de architecten zijn van de holocaust, maar *verrassing* de Palestijnen dit hebben bekokstoofd door het in Hitler’s oor te fluisteren. Zodoende zou alles gerechtvaardigd zijn om de Palestijnen te pijnigen en vernederen, want zij zouden immers zodoende de ‘Endschuld’ hebben aan de ‘Endlösung’. Jammer genoeg heeft niet iedereen geleerd van de geschiedenis en kan Netanyahu nog wel een geschiedenisles gebruiken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.