Werkgevers slaan slaatje uit migrantencrisis

sep 3, 2015 by

Werkgevers slaan slaatje uit migrantencrisis

Migranten hebben eten nodig, migranten hebben onderdak nodig en migranten hebben werk nodig. De grote werkgevers wrijven zich weer in de handen om de toevloed van mensen te gelde te maken op de traditionele manier, namelijk door sociale rechten van inheemse arbeiders op de helling te plaatsen. In vakbondskringen wil men zich niet branden aan de migrantenkwestie en noemt men het social dumping. In deze kringen wordt niet de afbraak van sociale rechten betreurd, maar de situatie waarin migranten bereid zijn te leven om voor een lager loon te concurreren met de inheemse arbeiders. In werkelijkheid komen deze migranten juist hier omdat ze hier nog altijd meer kunnen verdienen dan in hun thuisland – de wet van de markt werkt ook hier onverbiddelijk door. Zo betalen Oost-Europese arbeidsmigranten doorgaans geen sociale premies, pensioenpremies en zorgpremies – reken uit de winst voor werkgever én arbeidsmigrant, en het verlies voor de inheemse werknemer/werkloze.

Er zijn ook werkgevers die nog brutaler zijn dan degenen die Oost-Europese arbeidsmigranten in dienst nemen in plaats van werkloze landgenoten. Zo is er Fernand Huts, een steenrijke Antwerpse havenbaron, die in een open brief aan de regering eist dat de wet-Major wordt ‘uitgeklaard’. De wet-Major werd in 1972, tijdens de volle hevigheid van de arbeidsmigratie uit Turkije en Marokko, aangenomen om te voorkomen dat niet-vakbondsleden als onderkruipers de lonen omlaag zouden drukken: alleen erkende havenwerkers die lid zijn van de bond mogen in de haven werken. Nu wil Huts 500 erkende vluchtelingen aan het werk zetten maar dan moeten de obstakels van de wet-Major wel uit de weg worden geruimd. Dit brengt de huidige socialisten in een lastig parket, enerzijds willen ze alle migranten die zich aanmelden als vluchtelingen opnemen, maar anderzijds worden zo de sociale rechten onder druk gezet. Het is bekend dat arbeidsmigranten vaak juist geen lid van de bond zijn. Het is niet bekend hoe zij dit dilemma wensen op te lossen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.