Erfdeel op de helling betekent sociale afbraak

sep 17, 2015 by

Erfdeel op de helling betekent sociale afbraak

Tegenwoordig is men zodanig in de ban van de gelijkheid dat er soms pleidooien opduiken voor de invoering van een 100%-tarief voor belasting op erfenis. Een andere benadering is dat men ook maar toevallig in Nederland geboren is. Het concept van het erfdeel is een belangrijk bestanddeel van het sociale bewustzijn. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Het hele idee dat men maar toevallig in Nederland geboren is, is een belachelijke waanzin. Babies worden niet door de ooievaars verdeeld, maar worden doorgaans geboren van ouders, die op hun beurt ook weer ouders hebben. Je erft een groot deel van de eigenschappen van je ouders, zoals uiterlijk, intelligentie en gedragskenmerken. De meeste mensen verlaten ook niet de streek of zijn minst het land waar ze geboren zijn. Het gevolg is dat je eigenlijk best veel met je naaste omgeving gemeen hebt.

Het idee en de ervaring van verwantschap maakt een wezenlijk deel uit van de sociale solidariteit. Mensen die zich verbonden weten met hun familie en hun omgeving zijn veel socialer en hulpvaardiger, dan mensen die zich niet verbonden weten hun omgeving. De laatstgenoemden voelen minder sociale verplichtingen als nabuurschap en zullen eerder geneigd zijn om hun koffers te pakken om naar elders te trekken. Sociale verbondenheid begint in de kern, bij de familie en in je buurt.

De erfenis is wat je van je ouders meekrijgt en wat je vaak je aan je kinderen wilt doorgeven – het is een verticale solidariteit over de generaties heen. Dat jij kan genieten van het werk dat je ouders hebben volbracht. Een miskenning van de betekenis van erfenis, zoals de behoefte om iedereen bij zijn geboorte op een soort nul-lijn te laten beginnen of 100% erfenisbelasting te eisen, komt feitelijk neer op het verbreken van de sociale solidariteit tussen generaties, zoals de zorg voor je kinderen.

Dat geldt ook voor het idee dat je hier ook maar toevallig geboren zou zijn. Je wordt altijd als gevolg van een biologische realiteit (papa en mama houden van elkaar) geboren en binnen een culturele en taalkundige context opgegroeid. Je groeit op binnen een bestaande gemeenschap met een historie. Denken dat een bevolking een toevallige verzameling mensen is, is de miskenning dat je voorouders een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de gemeenschap, die ze jou hebben nagelaten.

Solidariteit begint vanuit de kleinste kern, de familie, en vertrekt vanuit daar. Hoe kun je solidair zijn met de vreemde als je niet eens je verwanten in letterlijke en culturele zin ziet staan? Een solidariteit die losgezongen is van bestaande gemeenschappen is een anonieme solidariteit die niemand erkent en herkent. Solidariteit begint niet met het vrijblijvende overschrijven van een girootje voor de vluchtelingen maar met dagdagelijkse burenhulp.

2 Comments

  1. Heel juist Bart, in het matriarchaat was de band met hele generaties van voorouders nog heel sterk aanwezig, als er een nieuw baby’tje genboren werd bezat dit dit de ziel van een verre voorouder(wedergeboortegeloof).

  2. belasting op erfenis kan wel een inkomensherverdeling zijn uit solidariteit met wien niets erft. Ook is erfgoed niet altijd de vrucht van hard en/of effectief werk verricht door de erflater. Het verdient echter wel de voorkeur om de (een deel van) de te verwachten erfenis minus de erfbelasting reeds tijdens de adolescentie van de erfgenamen uit te keren, zodat zij tijdens de opbouw van hun leven ervan profijt hebben, zodat ook maatschappelijke kosten inzake onderwijs en huisvesting kunnen worden verlaagd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.