Een herhaling van de gastarbeiderstruc

sep 10, 2015 by

Een herhaling van de gastarbeiderstruc

Als je in staat bent om meerdere Europese talen te lezen, dan valt het je steeds meer op hoe synchroon de politiek en de media lopen in de verschillende deelstaten van de Europese Unie. Vandaag was dat ook het geval met de volgende etappe van de migrantencrisis, waarbij langzaam aan duidelijk wordt waar het uiteindelijk om draait: de sociale afbraak.

Bondskanselier Merkel kondigde gisteren aan dat de integratie van de ‘vluchtelingen’ voor haar de hoogste prioriteit heeft en met integratie bedoelt zij (in haar eigen woorden):

Wir sollten aus den Erfahrungen der sechziger Jahre, als wir Gastarbeiter zu uns gerufen haben, lernen und von Anfang an der Integration allerhöchste Priorität einräumen.

Zij roept het beeld op van de gastarbeiders uit de jaren 1960 op om op te roepen tot de snelst mogelijke integratie: taal leren en aan het werk. Nu, 50 jaar later, weten we hoe desastreus de integratie van de toenmalige gastarbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee is verlopen – migranten leerden nauwelijks de taal, hun kinderen deden het slecht op school en nu zitten we met een derde generatie die maatschappelijk nauwelijks aan de bak komt. Er zijn feitelijk in parallelle in zichzelf gekeerde migrantengemeenschappen ontstaan in onze maatschappij.

Nu wil men dezelfde exercitie herhalen, en niet alleen in Duitsland. In Frankrijk heeft de vice-voorzitter van de centrum-rechtse partij gisteren eveneens gezegd dat de vluchtelingen via het werk dienen te integreren. Toeval? Nee, ook in België komt de werkgeverskoepel met precies dezelfde plannen: vluchtelingen vanaf dag 1 aan het werk zetten, weliswaar met begeleiding dan. Zelfs in de afgelegen Baltische staten roept de werkgeversvereniging eveneens op tot de toelating van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt.

Hiermee wordt langzaam aan duidelijk waar deze hele migrantencrisis om draait: het is een plan van politiek en kapitaal om de positie van de lokale werknemers te ondergraven – voor jou tien Arabieren of Afrikanen. De bedoeling is om een taal- en cultuur-Babylon te scheppen waarin werknemers zich steeds moeilijker kunnen organiseren door taal- en cultuurverschillen. Daar waar de West-Europese arbeiders zich al eeuwenlang in werknemersverenigingen organiseren, zoals gilden en vakbonden, bestaat deze cultuur daarbuiten nauwelijks.

Vooral dat laatste spreekt de werkgevers aan – ongeorganiseerde arbeid. Zij zijn zelfs bereid om daarbij het paard achter de wagen te spannen: de steenrijke havenbaron Fernand Huts beschuldigt de vakbond er van om allochtonen buiten te sluiten, terwijl hij dondersgoed weet dat allochtonen de vrijheid en de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten, maar dat desondanks nauwelijks doen. Denkt men nu werkelijk dat werkgevers zo happig zouden zijn om migranten aan het werk te zetten als deze even goed georganiseerd zouden zijn als de inheemse arbeiders?

Nu de officiële gastarbeid is afgesloten als mogelijkheid zijn de ondernemerskoepels en mainstream politici naarstig op zoek naar goedkope arbeid. In de jaren 1990 werd daarvoor de asielprocedure gebruikt, totdat deze mogelijkheid werd afgeblokt door strengere controle en integratiecursussen. Nu doet men voorkomen alsof alle migranten oorlogs- en hongersnoodslachtoffers zijn. Het is oude wijn in nieuwe zakken: dezelfde soort mensen uit dezelfde regio’s voor hetzelfde doel – ongeorganiseerde goedkope arbeid uit het Middellandse Zeegebied.

4 Comments

 1. jos van veen

  ja, dit komtovreen met de gedachtengang van Zijlstra c.s. Bedrijfswinsten omhoog en inkomens omlaag.

  Met het TTIP zal dit ene nog groeter vlucht gaan nemen..bedrijfswinsten nog hoger, sakarissen laag en zwaarder belast om de gaten in de overheidsbgeroting te dichten.

  Eurofiel neoliberale politiek en euro zijn echt heel funest voor samenlevingen..de wereld is dat een bijeengeveegde hoeveelheid bedrijven geworden..geindividualiseerd om te voorkomen dat je collectieve opstanden krijgt. Vakbonden verboden..

  We importeren met het TTIP vnl het Amerikanisme..nu zie al volop veramerikanisering- maar vergeet niet dat de US of A de SLECHTST functionerende samenleving is op aarde..gevolgd door de 51 ste staat: het UK.
  De beste is Japan.

  • Tim H

   De Japanse staatschuld is procentueel nog stukken hoger dan die van Griekenland.

 2. jos van veen

  grappig dat dit verband verzwegen wordt..geen reacties.
  Feitelijk is het Juist.
  De Syriers komen-heel voorstelbaar. de EU binnen als illegale arbeidsimmigrant.
  Turkije bood te weinig perspectief voor henzelf en kinderen, dus gaan we naar de EU waar Duitsland 600.000 vacatures aan biedt

  Dit staat natuurlijk haaks op de mythets die er bij de hype en Gitmensnch de ronde doen, maar het zijn wel de g feiten.

  Er zijn inmiddels 3 typen “vluchtelingen “te onderscheiden..
  1
  De groep Syriers die m.n. uit Turkije komt, goed opgeleid, in sociaal economische omstandigheden acceptabel tot goed die inzien dat Syrië de eerste decennia een puinhoop blijft en achtergebleven en wellicht heel gewelddadig gebied.Die wachten dit niet af en zoeken hun carriere elders omdat Turkije die ook niet echt biedt.Het gaat er dus niet om het vege lijf te redden voor oorlogsgeweld.
  Dus: werkzoekende immigrant met illegale binnenkomst als deel van een massa.
  Zijn dit asielzoekers?
  (let wel: iedereen (!) mag in een ander land asiel aanvragen…Of je het krijgt is van andere orde.)

  2
  M.n. de West Afrikaanse “vluchtelingen” komen hier voor gelijkheid in leefstijl en omstandigheden.
  Weg uit de armoede en afwezigheid van spoedig ander perspectief.
  Ze zien toeristen kijken op tv,w en willen dat ook.
  “vluchtelingen”hebben status (!!) en rechten..dus kom op met datgene waarop wj recht hebben!(nikes, trendy kleding..e.d.) Geen plan, geen carriereperspectief, laag tot niet opgeleid..ze willen gewoon..krijg je het niet dan heb je pech, anders heb je de verhalen nog en de jazz( wel de schande als verleizer om terug te durven komen..dus laat je weten dat het meer dan goed gaat)

  3
  de echte vluchtelingen..opgejaagd door de de oorlog, het vege lijf redden, blijven leven-koste at kost-geen tijd om af te wachten..
  die moeten we te allen tijde opvangen..

  Maar hoe zit het dan met die vorige groepen? Moeten ze allemaal dezelfde RUIMHARTIGE en opvang met VOORRECHTEN opvang van krijgen omdat WIJ het etiket “vluchteling”er op plakken en hen met mythes en vooringenomenheid ruimhartig bejegenen of moet dit meer worden aangepast..?

  In de emo-hype van Gutmensch past deze manier van denken helemaal niet. liever pammperen dan rationeel en bij de feiten blijven.
  Gutmensch slaat op hol met zijn eigen hype. Fantasie en emoties..dringt ze op en eist het van anderen…anders zijn dat hypocrieten, discriminanten, asocialen en antisemieten..
  De wereld wordt gedompeld in het Gutmenschfascisme

  (Het gaat al lang niet meer over immigranten zelf maar over gevecht wie zich kan borstroffelen als winnaar Gutmensch.
  Laat de ware Gutmensch opstaan..om huilend zijn prijs in ontvangst te nemen..)

  Past one size fits all als formule voor alle drie verschillende groepen met verschillende culturen en fantasieen wel?

 3. Tim H

  @Jos van Veen
  Het dilemma is dat juist de “echte vluchtelingen” op lange termijn het grootste probleem vormen omdat die veelal laag geschoold c.q. totaal ongeschoold zijn en tot in eeuwigheid in de uitkering zullen blijven hangen. De twee andere categorien hebben veelal wel het vermogen en de opleiding om hier te integreren en aan het werk te gaan.

  Met jouw voorstel zijn we terug bij 50 jaar mislukt immigratiebeleid: de zielepieten die niets kunnen c.q. willen nemen we op, de kansrijken die wat kunnen bijdragen worden geweigerd. Precies het omgekeerde van wat landen als Canada of Australie doen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.