Duitse regering vernietigt de Europese eenheid

sep 23, 2015 by

Gisteren heeft de EU bij meerderheid besloten tot de verplichte spreiding van 120.ooo voornamelijk Eritrese, Iraakse en Syrische arbeidsmigranten over de EU lidstaten. Dit besluit is niet unaniem genomen en is buitengewoon omstreden. Tjechie, Roemenie, Hongarije en Slowakije zijn mordicus tegen en hebben ook tegen gestemd. Polen, Finland en in ieder geval de Baltische staten zijn ook tegen maar besloten te schikken. De grote voorstanders van dit besluit zijn de EU technocratie en de Duitse regering.

Er zijn vele redenen waarom dit een onverstandig en moreel onjuist besluit is. Ik wil echter stil staan bij het economisch facet. De arbeidsmigratie stromen richting EU betreft reeds vele honderduizenden mensen en naar waarschijnlijkheid zal dit oplopen tot (vele) miljoenen. De Duitse regering staat positief tegenover opname van zeer grote groepen arbeidsmigranten. Dit vindt zij niet vanuit algemeen belang; 800.000 slecht geschoolde en Duitse taal onvaardige migranten in alleen al 2015 kost namelijk bijzonder veel geld. De Duitse regering vindt dit omdat de Duitse werkgevers dit vinden. De Duitse werkgevers wil de nieuwe arbeidsmigranten gebruiken om de lonen van de inheemse Duitse werknemer te verminderen.

In grote delen van Europa heerst echter een compleet andere dynamiek. Hier is sprake van zwakke consumentenbestedingen en een overheid die weinig besteed en toch nog niet kan rondkomen. Bovenal is er in veel van deze landen sprake van heel hoge werkeloosheid: Slowakije 12% en Griekenland 26%. Onder jonge mensen liggen deze percentages nog veel hoger.Voor de Eurozone bedraagt de jeugdwerkeloosheid bijna 25%. Dit laatste percentage is schrikbarend en helaas ook niet nieuw of tijdelijk.

De meeste landen in Zuid en Oost Europa kunnen geen arbeidsmigratie gebruiken omdat ze:

of de kosten niet kunnen dragen (Baltische staten, Hongarije, Polen, Roemenie, Slowakije)

of al een structureel overschot aan laaggeschoolde arbeid hebben (Spanje, Italie, Griekenland, Roemenie)

Toch stoomwalst de EU en de Duitse regering dit besluit er door. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van de economische afhankelijkheid van Zuid Europa aan het ESM/ESF en de Duits-Franse politieke as. Echter het bewust beschadigen van economien van mede EU landen door de EU zal grote gevolgen hebben. Zeker nu dit op diktaat van de Duitse regering gebeurt.

De afkeer van een toenemende Duitse dictatuur binnen de Eurozone heeft zich zojuist uitgebreid van Zuid Europa naar Oost Europa. Duitsland heeft belangrijke vrienden in de Europese unie vervreemd. Het einde van de Eurozone en het breken van de EU is hiermee een stukje dichterbij gekomen.

Afsluitend een citaat van de Slowaakse premier Fico over de EU besluitvorming betreffende de arbeidsmigranten:

“Het is nog nooit voorgekomen dat meningen, waarvoor landen rationele argumenten hebben, door een meerderheid eenvoudig van tafel worden geveegd, alleen omdat men geen consensus kon vinden.”

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.