Conservatieve anti-fascisten uit Zuid-Tirol

mei 23, 2015 by

Conservatieve anti-fascisten uit Zuid-Tirol

Weinig mensen staan er bij stil, maar vandaag is het 100 jaar geleden dat Italië de Eerste Wereldoorlog instapte aan de kant van de Geallieerden. Italië meent dit te moeten gedenken met een feestelijke uithanging van de vlag op alle overheidsgebouwen. Dit stuit op weerstand in het Duitstalige Zuid-Tirol, dat sinds 1919 deel uitmaakt van Italië maar waar de herinnering aan het Habsburgse Rijk nog sterk leeft. Het is enerzijds een conservatieve streek, maar het is ook fel anti-fascistisch.

De intrede van Italië aan de kant van de Geallieerden in 1915 was feitelijk de geboortestonde van het Italiaanse fascisme. Mussolini, toen de hoofdredacteur van de socialistische krant Avanti!, evolueerde van pacifist naar een interventionist en verklaarde zich voorstander van deze oorlog. Hij verwierp de klassenstrijd en zag nationalisme als de drijvende kracht achter een gebeurlijke revolutie. Men dient zich daarbij te bedenken dat het Italiaans nationalisme zeer sterk in een linkse traditie stond van het Franse nationalisme met haar ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ en haar verwerping van kerk en adel. Na de oorlog slaagde Mussolini er in met behulp van oorlogsveteranen in 1922 de macht te grijpen.

De annexatie van Zuid-Tirol in 1919 leidde tot een paradox: het conservatieve Zuid-Tirol waar de traditionele schutterijen het geloof in God, Keizer en Vaderland hoog hielden (en houden) kwam lijnrecht tegenover het Italiaanse fascisme van Mussolini te staan. De Tirolers weigerden Italiaans te praten en hun vaderland als een deel van Italië te zien, ondanks de agressieve assimilatiepolitiek. Het leidde tot een grondige afkeer van het fascisme onder de Tirolers. Hitler’s bondgenootschap met Mussolini bracht op dat vlak geen soelaas – Hitler gebood in 1939 de Zuid-Tirolers naar Duitsland te verhuizen en sloot met Mussolini een overeenkomst om af te zien van het eisen van minderheidsrechten voor de Zuid-Tirolers. Dit besluit en de anti-Katholieke politiek van de nationaal-socialisten zorgden er voor dat Zuid-Tirolers tot op heden geen boodschap hebben aan neo-nazi’s.

De Tiroolse Duitstalige minderheid is zeer zelfbewust en na de Tweede Wereldoorlog slaagden zij er in om een hoge mate van zelfbestuur te bekomen van de centralistische Italiaanse regering. Jaarlijks worden er ook marsen gehouden van Tiroler Schuttersverenigingen voor meer autonomie en tegen de fascistische symbolen die nog te zien zijn in het straatbeeld van Bozen/Bolzano – de hoofdstad van Zuid-Tirol. De laatste jaren heeft de Tiroolse rockband Frei.Wild veel succes in Duitsland en haar vanzelfsprekende trots op de regio heeft daar opzien gebaard – is Frei.Wild te rechts? Toch omschrijft Frei.Wild zichzelf graag als ‘konservative anti-faschisten’: vaderlandsliefde en conservatieve waarden zijn goed, maar fascisme is fout. Hier een tekst uit hun lied ‘Land der Vollidioten’:

Das ist das Land der Volidioten
die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat.
Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten,
wir sind einfach gleich wie Ihr, von hier

(…)

Wir tanzen keinen Adolf Hitler,
tanzen keinen Mussiolini,
wir mögen keinen Berlusconi und schon gar nicht diesen Fini.
Wir mögen keinen Marx und Engels,
auf Busch und Hussein wird geschissen,
also redet jemand anderem ins Gewissen.

Het bovengenoemde vlaggenincident zegt veel over Italië maar des te meer over de ‘common sense’ houding van de Zuid-Tirolers: Zij gaan niet de annexatie van hun vaderland als gevolg van de Eerste Wereldoorlog ‘vieren’ door feestelijk de Italiaanse vlag uit te hangen. Zij vinden bovendien het vieren van de oorlogsintrede van Italië in een conflict dat miljoenen het leven kostte en zoveel leed heeft gebracht ongepast. Een Italiaanse vlag op half-mast om de doden te gedenken zou gepast en voor hen ook acceptabel zijn, maar van dit soort militaristisch Italiaans patriottisme willen Zuid-Tirolers niets weten – en terecht. De Zuid-Tirolers weten hierdoor een goede balans te vinden tussen vaderlandsliefde en een verlangen naar vrede. Het hedendaagse ‘democratische’ Italië daarentegen lijkt het fascisme nog niet helemaal te hebben verwerkt.

Hieronder een impressie van een videoclips van de rockband Frei.Wild die gaan over regionalisme en anti-fascisme:

Wahre Werte (echte waarden):

 

Land der Vollidioten (land van de waanzinnigen):

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.