Democratie wordt vermoord door de partijen

apr 11, 2015 by

Democratie wordt vermoord door de partijen

Afgelopen donderdag was in de Volkskrant te lezen dat de ChristenUnie een grondwetswijziging wil doorvoeren om hoegenaamd ‘anti-democratische partijen’ door de rechter te laten verbieden. Dit is een vreemde opvatting en ik zal uitleggen waarom.

Laten we er allereerst constateren dat Nederland geen democratie is maar een constitutionele monarchie. De Koning regeert, en niet bij de gratie van het volk maar bij de gratie Gods. Er is een Parlement dat gekozen wordt, maar dat is voor de controle van de ministers, die formeel gezien door de Koning worden aangesteld. De constitutie (de grondwet dus) zorgt voor de omkadering van dit stelsel.

De grondwet voorziet in een Parlement, dat wordt gekozen door alle meerderjarige Nederlandse burgers, wat gebeurt via kieslijsten. De grondwet kent het begrip van volksvertegenwoordigers, maar niet van politieke partijen. Politieke partijen zijn een praktische uitwerking van de kieslijst, dat hierdoor een semi-permanent karakter krijgt door middel van een politiek programma en een centrale kieslijstcommissie voor de samenstelling van de lijsten.

Een partij hoeft overigens zelf formeel niet democratisch te zijn (door bijvoorbeeld ledeninspraak) of een zelfs maar een democratisch programma te hebben. Zo streven de SGP en de CU naar een samenleving waarin de Wet van God centraal staat en niet de door mensen bedachte wetten. Zij geloven dat alle gezag van God komt en niet van het volk. Niet democratisch dus.

Deze voorgestelde grondwetswijziging is de zoveelste poging van de systeem partijen om de macht naar zich toe te trekken. In de naam van de democratie wordt er telkens voor gezorgd dat het steeds moeilijker is om een kieslijst samen te stellen en je verkiesbaar te stellen. Dit is altijd in het voordeel van de bestaande systeempartijen die bakken subsidie krijgen omdat ze al in het Parlement zitten.

Een democratie kan alleen gedijen bij de gratie van een democratische cultuur, dat wil zeggen een cultuur waarin er een vrij en openlijk debat is, en waarin burgers via meerdere kanalen hun wil kunnen laten gelden. Een meer democratisch systeem betekent niet een focus op het partijenstelsel, maar de uitbreiding van de democratische cultuur door middel van de referenda bijvoorbeeld. Dan zullen de partijen, die niet in de grondwet staan, ook een toontje lager moeten zingen om de stem van het volk te kunnen horen.

Related Posts

Share This

3 Comments

 1. jos van veen

  Mmhh. wat vreemde titel richting toekomende tijd..”wordt vermoord”

  Maar democratie IS allang vermoord door partijen,, m.n. eurofiel neoliberale partijen
  De achterkamertjespolitiek is daar voor in de plaats gekomen.

  Natuurlijk krijg ik dan het antwoord dat wij zelf die partijen hebben mogen kiezen..?
  Maar als we kiezen WETEN we dan wat we gekozen hebben?..Elk verkiezingsprogramma kun weg mikken..het komt er toch niet van. Misleiding van de keizers en als je denkt dat het wat zou kunnen worden dan komt meer dan de helft van de bevolking niet opdagen zodat alles weer hetzelfde blijft.
  En smoezen dat je compromissen moet sluiten zijn niet meer dan show en excuus bij voorbaat dat het toch niks wordt.

  Wat zou er gebeurd zijn als de PVDA categorisch zou hebben geweigerd het rampenplan van de VVD uit voeren? Dat de VVD dit maar zelf moest doen etc.
  Waar zou de VVD dan nu staan?

  We kiezen datgene wat we niet willen, we krijgen niet wat we verlangen en krijgen dus iets wat niet in onze kraam te pas komt omdat het hele gebeuren steeds een ander doel dienen waarbij de bevolking teruggebracht wordt tot collectieve geldbrenger en de ideologie de richting bepaalt.In ons geval eurofiel neoliberalisme
  De partijen die daar onder vallen:
  VVD,D66,PvdA,GL, CU, SGP,CDA..gek is dat AL deze partijen TEGEN referenda en volksinspraak zijn.Het volk is voor hen ongeschikt of te dom zich ene goede mening te vormen over de politieke richting. Eenmaal gestemd dan gaat de autonome trein rijden en gaat de bevolking naar de zijlijn om de GROTEN DER AARDE hun werk te laten doen ten koste van henzelf.. als geldbrenger en marktdienaar.

  Normaal gesproken bepaalt bij een democratie de meerderheid.
  (de leuze van de VVD: “wie betaalt bepaalt” is natuurlijk stompzinnig..VVDérs en neoliberalen horen niet bij de betalers maar de ontvangers.hun belastingaftrek is gelijk aan het bedrag voor alle uitkeringen(…)De VVDérs en neoliberalen gaan er met de miljarden subsidies van door, waarvan 6 miljard ongecontroleerd..niemand weet wat er mee gedaan is. miljarden duister bij de ministeries, 120 miljard duister bij de EU en deze regering roept Gestapo in het leven om dubbeltjes fraudeurs te pakken..
  Er zijn verschillen en grenzen…gelijkheid is verdwenen en wellicht snakken we nar een kaste-systeem. De neoliberalen zijn onze grootste uitvreters.

  Meerderheid verus minderheid.Democratie wil niet zeggen dat je als groep (minderheid of meerderheid) maar kunt doen wat je wilt en overal maar rechten op hebt.
  Het bijzondere is dat we nu duidelijk zichtbaar hebben dat de verhoudingen meerderheid en minderheid zo scheef staan als wat. Broddelwerk!M.n. PvdA
  Assimilatie.integratie zijn niet langer doelen..eigen cultuur claimen schijnt erg gewild te zijn, ter verrijking van de culturle meerderheid..(die daar absoluut niet op zit te wachten als er geen behoefte aan is..DUS.. die meerderheid is dan ineens racist,discriminant en antisemiet..de sociale toverwoorden tegenwoordig en meteen bij dit geluid moeten de subsidies bij de minderheden weer omhoog, want zij zijn de cultuurverrijkers..
  Wat een ziekelijk gezever.

  Inmiddels zijn we zover dat er menigmaal sprake is van het omgekeerd gegeven.
  de meerderheid moet assimileren en integreren met/bij de minderheden…
  Nou wordt ie mooi..!De doelen verschuiven..creeren van culturele chaos…
  Ineens worden claims en eisen en grootsmoeligheid gezien als democratisch rechten..
  De immigranten/de gasten gaan bepalen wat de gastheer en gastvrouw nog mogen doen,uiteraard moeten die wel blijven betalen maar voor rest..ommuurde moskeeen,zwarte piet perikelen,te weinig subsidies voor megalomane zaken, de meerderheid moet bekeerd worden..Sharia en Koran, radicalisering en geweld.
  Verwende egoistische kinderen die denken even alles te mogen keren in hun richting en blijven jammeren.Dreigen met geweld etc.
  De subsidies (die steeds verhoogd moeten worden) zijn er de oorzaak van dat er niet wordt geassimileerd, niet wordt geintegreerd(hoeft ook niet als cultuurverrijker) dat er wordt geradicaliseerd..krijgen we onze zin niet? Dan bommen, of zo.

  De zaken zijn goed uit de hand gelopen en democratie is ook daar geperverteerd geraakt..inmiddels zitten de gastheren en gastvrouwen wel met de rotzooi en gevolgen
  Maar dat zegt de politiek niets..Politici hebben toch geen last van dit soort dingen of hebben gemixte belangen als ze zelf uit een minderheidsgroep afkomstig zijn.

  • John

   Wat een enorme lappen ingewikkelde tekst, Ad.
   Kun je in het heel kort aangeven waar ze over gaan?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.