Pegida groeit en bloeit, tegen het officiële Duitsland in

jan 5, 2015 by

Pegida groeit en bloeit, tegen het officiële Duitsland in
Vanavond is er weer een Pegida-wandeltocht in Dresden, maar inmiddels ook in andere Duitse steden. Er tekent zich ook een tegenreactie af. Merkel sprak zich tegen haar Nieuwjaarstoespraak uit tegen Pegida zonder de beweging bij naam te noemen. Politieke partijen van rechts (liberalen en christen-democraten) tot links (SPD en Grünen) spraken zich in koor uit tegen Pegida. Inmiddels hebben ook de kerken stelling genomen, opmerkelijk genoeg tegen Pegida. In Keulen worden de lichten van de beroemde Dom uitgezet als protest (sic!) tegen Pegida en ook de Evangelische Kirche heeft de Pegida ‘onchristelijk’ genoemd. Het kwam eind december zelfs tot een ‘oecemenisch gebed’ met de moslims.
 
Wat de Pegida ons laat zien is hoe weinig de macht eigenlijk voorstelt. Al deze politieke partijen en kerkgenootschappen samen brengen nog altijd minder mensen op de been dan de Pegida. Bovendien steunen zij louter op de macht. De mainstream media en het politieke establishment staan achter hen, maar het is feitelijk een luidruchtige minderheid. Ook de inhoudsloosheid valt op. De kerken zijn er blijkbaar niet om het christendom te promoten en te verspreiden, maar om moslims een hart onder de riem te steken. De politiek dient zich helemaal te schamen met haar pleidooi voor een samenleving open naar de wereld, terwijl zij de Islam omarmen. Hoe open naar de wereld is de Islam nu eigenlijk??
 
De Pegida vertegenwoordigt weliswaar (nog) niet de meerderheid van de bevolking, maar zeker 29% van de bevolking komt er voor uit voorstander te zijn van Pegida. De vraag is waar deze 29% vertegenwoordigd is, als alle politieke partijen en kerken tegen zijn. Is er dan niet sprake van een democratische tekortkoming? Het is mijns inziens fout om Pegida overigens als een product van ‘rechts’ te zien in het licht van de pogingen om de beweging in de rechts-radicale hoek te drukken (Neonazi’s in Nadelstreifen – neonazi’s in krijtpak). Pegida is ontstaan in de historische bakermat van het Duitse socialisme, het rode Saksen, dat in de 19de eeuw al een hoogburg was van de sociaal-democratie.
 
Het interessante aan Pegida is dat het een centrifugaal middelpunt is geworden van een grieventrommel die steeds meer gevuld raakt. Het begon met de protest tegen Islamisering, daarna kwam er het thema asielmisbruik erbij, gevolgd door de vloedgolf aan niet-Europese migranten die de Duitse steden overspoelt. Er kwamen ook andere thema’s bij als de Lügen-Presse (media-leugens) tegen de mainstream media, niet in de laatste plaats tegen Bild, de Duitse variant van de Telegraaf. Opmerkelijk, want zij staan bekend als ‘rechtse’ kranten, maar Bild is tegen Pegida zoals de Telegraaf tegen Fortuyn was. Op de jongste Pegida sprak journalist Udo Ulfkotte uitgebreid over zijn ervaringen bij de mainstream media die het beeld van de leugenpers onderschrijven:
 
 
Wolfgang Hübner van de Freie Wähler (ongebonden stemmers) uit Frankfurt/Main ziet in de Pegida een heropstanding van de APO, de buitenparlementaire oppositie in Duitsland in de jaren 1960 en 1970 die ook de straat op ging met massademonstraties. Deze beweging was links-geïnspireerd maar niet gespeend van patriottisme. Zo weigerde de leider Rudi Dutschke dienst in het Oost-Duitse leger om te voorkomen dat hij in het geval van oorlog tegen mede-Duitsers moest vechten. Het gaat echter tegenwoordig niet meer om links of rechts, maar over de zelfverklaarde kosmopolitische, fatsoenlijke bovenklasse en de patriottische, traditionele onderklasse. In de Duitse krant Zeit kwam er eind vorig jaar een enquête uit waaruit mijns inziens deze klassenverschillen aan het licht kwamen:
 
Een goed voorbeeld van klassenverschil is de houding ten aanzien van drugs en zwartrijden. Op de vraag of hash slecht is antwoordt 80% van de laagopgeleiden ‘ja’ ten opzichte van net iets meer dan 50% van de hoogopgeleiden. Voor wat betreft zwartrijden is het verschil nog treffender: net iets minder 70% van de laagopgeleiden vindt dat niet goed, in tegenstelling tot 45% van de hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden hebben ook significant meer vertrouwen in instituties als de Bondsdag dan laagopgeleiden. Op de vraag of je trots bent om Duitser te zijn is het verschil tussen hoog (82%) en laag (61%) zeker 20%. Op de vraag of buitenlanders zich moeten aanpassen (schaal 0 tot 7) waren laagopgeleiden (6) veel uitgesprokener dan hoogopgeleiden (>5).
 
De enquête was bedoeld om de verschillen tussen Oost- en West-Duitsland te meten, waarbij er uiteraard nog significante verschillen te meten zijn, maar voor wat betreft de bovengenoemde vragen verschilden Oost en West helemaal niet zo significant als het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden. En zo zijn we weer aanbeland bij het verzet tegen Pegida. Pegida wordt vooral tegengewerkt door de hoogopgeleiden die in de instituties zitten genesteld en überhaupt veel vertrouwen hebben in deze instituties. Zij vormen een luidruchtige minderheid die zich door hun hoge salaris kunnen onttrekken aan de negatieve gevolgen van de globalisering. Zij wanen zich de fatsoenlijken en de kosmopolieten en kijken neer op hun eigen volk. Daarom is Pegida meer nodig dan ooit.

1 Comment

  1. Mooie naam

    hmmm..meer nodig dan ooit? dat is nog maar de vraag, ik zie een karretje dat wordt gespannen.

    http://www.globalresearch.ca/germany-tens-of-thousands-protest-against-ultra-right-pegida-movement/5421806

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.