Zou dit ook gebeuren als Sinterklaas de Koning was?

nov 16, 2014 by

Zou dit ook gebeuren als Sinterklaas de Koning was?

Er is alom verontwaardiging dat de nationale sinterklaasintocht in Gouda uit de hand liep en dat de politie schijnbaar met moeite de orde kon handhaven. Schijnbaar, want de overheid en de systeempartijen spelen nog steeds een dubbelspel in het Zwarte Piet-verhaal. Het wordt tijd om dit dubbelspel en de leugens rond deze ‘nationale discussie’ los te prikken.

Intussen is half Nederland er van overtuigd dat deze discussie op gang is gebracht door de zwarte gemeenschap in Nederland, met de Antilliaan Quinsy Gario voorop. De huidige heisa is echter begonnen in de lelie-blanke kunstwereld. In 2008 droegen twee kunstenaressen, Petra Bauer (Zweden) en Annette Krauss (Duitsland), in het Eindhovense Van Abbe-museum bij aan een tentoonstelling getiteld “Be(com)ing Dutch“. In hun bijdrage stelden zij de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet ter discussie. Zij organiseerden in dat kader ook in de binnenstad van Eindhoven een demonstratie tegen Zwarte Piet.

Als we kijken naar de sponsoren van het Van Abbe Museum dan springen er twee in het oog, namelijk de BankGiro Loterij en de Mondriaan Stichting. De BankGiro Loterij valt onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., net als de Postcode Loterij. De baas van deze holding is Cees Veerman (CDA). Voorzitter van de BankGiro Loterij is Boudewijn Poelmann, die wordt geschat op 76 miljoen maar glashard beweert dat de loterijzaken van hem geen miljonair hebben gemaakt. Hij zei dat in reactie op zijn positie in de Quote 500.

Opmerkelijker is de rol van de Mondriaan Stichting. Deze stichting houdt zich net als het Van Abbe Museum bezig met moderne kunst. Het is dan ook geen verrassing dat de Mondriaan Stichting niet alleen sponsor is van dit museum, maar ook van de bovengenoemde tentoonstelling “Be(com)ing Dutch”. Des te opmerkelijker is dat de VVD-er Hans Hoogervorst in 2008 voorzitter was van de Mondriaan Stichting. Het subsidie-circus is met andere woorden geen louter linkse hobby. Ook het bankkapitaal en de rechtse partijen hebben hier in wel degelijk een kwalijke rol.

Het wereldje van de moderne kunst hangt met subsidies aan elkaar. Kunstenaars als Annette Krauss en Petra Bauer leven bij de gratie van subsidies, niet van inkomsten uit hun ‘kunst’. Dat geldt ook voor Quinsy Gario, die ook in het circuit rondhangt van de ‘eigentijdse kunst’. Zo kreeg hij onlangs nog subsidie om in het Stedelijke Museum, het epicentrum van de moderne kunst in Nederland, touwtje te springen in het kader van een kunstproject. Zo heeft hij ook kunstsubsidie gekregen voor zijn project ‘Zwarte Piet is racisme’. Het is ongelofelijk, maar in Nederland kun je overheidssubsidie krijgen voor een kunstproject met een dergelijke titel.

Last but not least, is er de rol van overheid als ordehandhaver. Als we Justitie  en de grollen rond de verstrekking van de evenementenvergunning voor het gemak buiten beschouwing laten [Zwarte Piet is een kwestende figuur, sic!], dan nog blijft er een ontluisterend beeld over. In Gouda is VVD-burgermeester Milo Schoenmaker verantwoordelijk voor de orde. Er waren tevoren locaties aangewezen voor de Sinterklaasintocht en de tegendemonstranten. Desalniettemin slaagden de laatsten er in om zich op de Markt, die uitdrukkelijk verboden terrein was voor hen, verzamelen en een spandoek te ontvouwen [Zwarte Piet is racisme]. Mij maak je niet wijs dat Schoenmaker die niet heeft kunnen verhinderen. Als Sinterklaas Willem-Alexander had geheten, dan was dit beslist niet gebeurt.

In Nederland heerst met andere woorden nog teveel het vertrouwen dat de overheid een soort van onafhankelijke arbiter is in dit verhaal. Dat is zij niet. De overheid verstrekt subsidies voor projecten die zich uitdrukkelijk tegen de Nederlandse cultuur keren. De overheid is ook niet links, maar vertegenwoordigt het hele palet aan systeempartijen (CDA, PvdA, VVD) en dat geldt ook voor de subsidiemachinerie. Onder het toeziend oog van CDA-ers en VVD-ers ging de subsidie naar het anti-Zwarte Piet&Sinterklaas-verhaal in Eindhoven. Onder een VVD-burgermeester liep overigens ook de nationale intocht uit de klauwen.  Is het werkelijk zwakheid, of opzet?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.