Vrouwenquotum helpt louter parelketting-feministen

nov 27, 2014 by

Vrouwenquotum helpt louter parelketting-feministen

Vandaag werd bekend dat Duitse beursgenoteerde bedrijven vanaf 2016 dienen te voldoen aan een vrouwenquotum. Goed nieuws aan het front van de vrouwenemancipatie?

Vrouwenemancipatie is het stokpaardje geworden van de overheid: meer vrouwen moeten werken. Dit heeft echter niets te maken met de waardigheid van de vrouw en meer met het eigenbelang van de staat. Meer werkende vrouwen betekent meer koopkracht en consumptie, en zodoende meer belasting. Het opleggen van quota voor meer vrouwen aan de top vanuit de overheid is dan ook geen verrassing. De overheid loopt voorop wat betreft vrouwenquota.

De meeste werkende vrouwen hebben echter geen leuke bureaubaan, maar doen vaak deeltijd werk als verpleegster, postbode, schoonmaakster, winkelmedewerker, enz. De meeste vrouwen werken ook niet bij beursgenoteerde bedrijven en als zij dat al doen, dan is dat vaak in de lagere regionen. Lees ook onze analyse van de toestanden bij PostNL naar aanleiding van de benoeming van de CEO tot topvrouw van het jaar.

Het opleggen van vrouwenquota is een typisch geval van parelketting-feminisme: leuke banen voor hoogopgeleide vrouwen. Maar helpt dit de waardering van vrouwen? Mij dunkt van niet. Als quota willens en nillens dienen te worden vervuld, dan zal dat gebeuren met inhoudsloze functies. De toestroom van ondermaatse vrouwelijke bestuurders zal er voor zorgen dat zij bij  voorbaat worden geplaatst op risicoloze portefeuilles of niet inhoudelijk bij de besluitvorming worden betrokken.

Het parelketting-feminisme is ook fnuikend voor de sociale mobiliteit. Voor beursgenoteerde bedrijven met overwegend mannelijke werknemers (bijv. Heineken) wordt doorstroming beperkt voor mannen. Voor vrouwen echter des te meer. Trouwde vroeger de dokter nog wel eens met de verpleegster of de directeur met de secretaresse, is tegenwoordig de weg naar boven aangesneden door de opkomst van power-koppels van hoogopgeleide carrièrepartners.

Zodoende leidt het feminisme tot de versterking van de mechanismen van de klassensamenleving. Rijke, hoogopgeleide mannen en vrouwen vinden elkaar op de werkvloer en scheppen hiermee een glazen plafond voor de lagere klassen. Zij bundelen hun koopkracht, waardoor de inkomenskloof tussen laagopgeleide en hoogopgeleide koppels groeit. Feminisme leidt derhalve niet tot de emancipatie van de vrouw, maar tot de versterking van het bastion van de hoge burgerij.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.