Obama steekt zwarte gemeenschap mes in de rug

nov 13, 2014 by

Obama steekt zwarte gemeenschap mes in de rug

Na de Democratische nederlaag bij de jongste verkiezing heeft Obama zijn volgende zet al klaar: hij wil de Republikeinse meerderheid in de Senaat en het Congres eenvoudigweg passeren bij de legalisering van miljoenen illegalen. Deze kwestie raakt het hart van de politiek – voert Obama een linkse of rechtse politiek? En wat zijn de gevolgen voor de zwarte gemeenschap, die wordt gezien als zijn trouwste achterban.

Voor de Republikeinen is de legalisering van illegalen hoegenaamd een gruwel. Illegalen worden ook wel ‘ongedocumenteerde Democraten‘ genoemd. In dat licht is de zet van Obama om miljoenen illegalen te legaliseren te zien als een cynische machtspolitiek, waarin hij de Republikeinen letterlijk voor voldongen feiten zet: het demografische tij keert zich door de immigratie tegen de Republikeinen als Amerika wordt overspoeld door overwegend Latinos, die Democratisch zullen stemmen. Volgens sommige schattingen zijn er wel 11 miljoen illegalen in Amerika.

Toch dienen de Democraten op te passen met hun immigratiepolitiek. Het zijn niet de blanken, die de ruggegraat vormen van de Republikeinse partij vormen, maar de zwarten die het gelag zullen betalen voor deze immigratiepolitiek. De blanken zullen weliswaar de belasting moeten opbrengen voor de nieuwe onderklasse van gelegaliseerde illegalen, maar het zijn de zwarten die moeten concurreren op de arbeidsmarkt met deze nieuwe burgers. Vorig jaar werd er al vanuit de zwarte gemeenschap aan de bel getrokken over de negatieve gevolgen voor de zwarte positie op de arbeidsmarkt als gevolg van de legalisering van de ongedocumenteerde vreemdelingen.

Voor wat betreft de positie van de blanken heeft het verleden uitgewezen dat de Republikeinen sluw zijn. Zo schreef de Republikeinse analyst Pat Buchanan deze week zeer scherp dat de Republikeinen in het conservatieve Zuiden zwarte kiesdistricten schiepen om hun eigen dominantie te waarborgen en de zwarten toch te kunnen voorzien van de nodige representativiteit in Congres en Senaat. Hij voorspelt dat de Republikeinen op dezelfde wijze zullen omgaan met Latino immigranten. Zodoende worden de raciale scheidslijnen feitelijk politieke scheidslijnen en zullen de verkiezingen niet meer draaien om ideologie maar om etnische gemeenschapsbelangen. Dit zal het einde betekenen van links Amerika.

Obama zal het allemaal een worst wezen. Hij is het product van een blanke opvoeding nadat zijn vader hem in de steek heeft gelaten. De Amerikaanse rechtse publicist Steve Sailer schreef een boek over hoe Obama niet door middel van de zwarte gemeenschap omhoog is geklommen, maar door campagne te voeren als de hippe zwarte die leuk wordt gevonden door blanke yuppies. Inmiddels heeft hij een nieuwe theorie gevormd op basis van diepgraved onderzoek: Obama als asset van de powers that be. Eerder hield de linkse journalist al een soortgelijk betoog:

Obama als werktuig van de New World Order. In dit licht is de illegalen amnestie geen verrassing, maar een middel waarmee de globalistische kapitalisten een inheemse en uitheemse onderklasse tegen elkaar uit te spelen. Voor Obama is de zwarte gemeenschap ondergeschikt aan de cynische machtspolitiek van de Democraten en de vraag vanuit Republikeinse kapitalisten voor goedkope arbeid.

 

1 Comment

  1. Mooie naam

    “Obama als werktuig van de New World Order. In dit licht is de illegalen amnestie geen verrassing, maar een middel waarmee de globalistische kapitalisten een inheemse en uitheemse onderklasse tegen elkaar uit te spelen. Voor Obama is de zwarte gemeenschap ondergeschikt aan de cynische machtspolitiek van de Democraten en de vraag vanuit Republikeinse kapitalisten voor goedkope arbeid.”

    En zo is het,en zo is het ook al in Nederland.

    Zoek nu maar eens Agenda 21.
    Stop verdeel en heers.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.