Nederland: slegs vir minderheden

nov 29, 2014 by

Nederland: slegs vir minderheden

In Nederland probeert men ons wijs te maken dat we een democratie zijn. Nu zijn er verschillende opvattingen over democratie maar het nieuws van de afgelopen dagen maakt duidelijk dat één opvatting duidelijk overheerst, namelijk dat de minderheid belangrijker is dan de meerderheid.

Het woord democratie heeft zijn oorsprong in de Griekse Oudheid. De ‘demos’ (volk) regeert (cratein). Dat volk was duidelijk gedefinieerd, namelijk alle weerbare inheemse mannen. Zelfs in de meest open Griekse stad uit de Oudheid was het burgerschap niet voor vreemdelingen, zelfs niet als deze Grieks waren. Verder werden alle besluiten genomen op basis van een algemene meederheid van stemmen. De minderheid legde het met andere woorden af tegen de meerderheid. Uiteraard is dit een wel erg strikte opvatting, maar het geeft maar aan hoe ver we tegenwoordig zijn afgedwaald van de oorspronkelijke idee.

Als we kijken naar het interview tussen Quinsy Gario en Sven Kockelmann van deze week zien we een hele andere opvatting van democratie. Volgens Gario is de democratie er om de minderheid te bedienen (sic!). Kockelmann brengt daar tegenin dat de meerderheid beslist met ‘in acht neming van de rechten en gevoeligheden van minderheden’. Dit is natuurlijk wel een heel vreemde opvatting van democratie: de meerderheid beslist, maar minderheden kunnen rechten laten gelden op basis van ‘gevoeligheden’. Hierdoor ontstaat de indruk van een democratie à la carte: als het meerderheidsbesluit je bevalt, dan leg je je daarbij neer, maar zo niet dan laat je minderheidsrechten en gevoeligheden gelden.

Er bestaan tegenwoordig erkende minderheden die zich niet louter beroepen op rechten, maar ook voorrechten (privileges) opeisen: zo kunnen homosexuelen een openbare plek opeisen voor sexuele handelingen, zo hoeven moslims zich niet te houden aan de regels voor het slachten van dieren en worden er quota ingevoerd op basis van geslacht in plaats van vaardigheden. Deze minderheden zijn gecertificeerd zielig en achtergesteld, zelfs al vormen zij plaatselijk een meerderheid of laten ze macht gelden door invloedrijke lobbies. Het minderhedencircus is als het ware een passe-partout geworden van de democratie: ben je een minderheid, dan gelden de maatschappelijke regels niet voor jou.

Het probleem is dat niet iedere burger zich op een dergelijke erkende minderheidsstatus kan beroepen. Behoor je tot wat wordt gezien als de ‘meerderheid’, dan mag je bovendien niet discrimineren. Minderheden zijn zodoende gepriviligeerde en onaantastbare groepen binnen de samenleving geworden. Zij mogen van alles over jou vinden, zoals het predikaat racisme op jouw tradities plakken, maar de eigen tradities zijn heilig (ritueel slachten, etc.). Tevens is het voor minderheden (Moukkers in Hoogeveen) wél toegestaan om eigen wijken zuiver te houden van vreemden, maar meerderheden niet (Hagenezen in Duindorp). Zodoende zijn we in een situatie beland waarin uitheemse minderheden meer rechten hebben dan inheemse meerderheden.

1 Comment

  1. gopala

    Dit laat des te meer zien dat het leven via regels die door anderen gemaakt zijn dan wijzelf, zijn langste tijd gehad heeft.

    Laatst bij een lezing over privacy geweest..de betreffende spreken was een expert op het gebied van privacy…?? ik vroeg hem dus ook dat gezien de betekenis van het woord, dit wel wat tegenstrijdig was…natuurlijk begreep ik wel dat het om de juridische/wettelijke kant van privacy ging. Maar begint hier niet het hele probleem dat wij nu langzaam onder ogen gaan zien? Is het nog van deze tijd dat er een paar mensen zijn die mede op basis van hun eigen inzichten, voor hele grote groepen mensen bepalen wat wel en niet kan????????

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.