Huurlingen, de soldaten van morgen

nov 7, 2014 by

Huurlingen, de soldaten van morgen

Dit jaar staan we stil bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, een oorlog dat werd gekenmerkt door grote nationale legers van dienstplichtigen. Als de militaire dienstplicht nog niet was ingevoerd, dan gebeurde dat tijdens deze oorlog alsnog, zoals in het geval van Engeland in 1916. Tegenwoordig vormen militaire strijdkrachten op basis van dienstplicht een minderheid. Zijn huurlingen terug van weggeweest?

Tegenwoordig is de professionele soldaat weer de norm geworden. Ingewikkelde wapens en de inkrimping van de strijdkrachten hebben de vraag naar slimme soldaten die voor langere tijd en een goed salaris dienst nemen doen toenemen. Het moderne leger is door de afwezigheid van dienstplichtigen ook gemakkelijker is in te zetten voor buitenlandse missies. Verwonding en overlijden zijn in dat kader beroepsrisico’s geworden.

Het moderne leger brengt ook risico’s met zich mee. Het dienstplichtleger was een leger dat burgers met een ander beroep onder de wapenen bracht, maar een professioneel leger brengt niet zelden mensen voort wie het militaire vak het enige is waar ze in gespecialiseerd zijn. Veel oud-soldaten, met name gevechtsveteranen, kunnen hierdoor maar moeilijk wennen aan het burgerleven. Een aantal van hen wordt huurling.

Huurlingen zijn van oudsher afgedankte soldaten die hun beroep wensen voort te zetten, vanwege geld of de levensstijl. Huurlingen kunnen in bepaalde situaties zeer bruikbaar zijn: ze zijn doorgaans al getraind en ervaren, en daarmee direct inzetbaar. Als zij gewond raken of sterven komt het niet in de krant. Vaak kunnen zij ook grenzen overschrijden die een reguliere soldaat niet kan of mag overschrijden – ze zijn formeel niet aan wetten gebonden.

In conflictgebieden vormen ex-soldaten een grote bron van problemen. Hoe kun je ze integreren in de samenleving en een nieuw leven aanbieden in een eerbaar beroep? In Irak werden Saddam’s soldaten vaak ontslagen zonder perspectief. Zij vonden onderdak in de paramilitaire milities, niet in de laatste plaats IS. In Syrië en Irak dreigt nu een situatie te ontstaan waarin de reguliere economie instort en beroepsstrijder het enige perspectief wordt.

De huurling, dat wil zeggen de ongebonden strijder die bereid is te vechten voor zijn beroep, zal de norm worden. Moderne legers zijn veelal klein en gespecialiseerd, toegespitst op korte interventies, niet om lange oorlogen uit te vechten. Boots on the ground zijn steeds vaker irreguliere strijdgroepen, die met logistieke steun en financiële prikkels kunnen worden gestuurd om het vuile werk op te knappen. De voetsoldaat van de toekomst zal de huurling zijn.

Hieronder de interessante documentaire ‘mercenaries in the modern world’ over de opkomst van de huurlingendiensten:

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.