Negatieve zwarte stereotypen (deel 1): Get rich or die tryin’

okt 27, 2014 by

Negatieve zwarte stereotypen (deel 1): Get rich or die tryin’
De inmiddels jaarlijks terugkerende zwarte piet-discussie heeft in ieder geval het probleem van het negatieve zwarte stereotype op de kaart gezet. In een kleine reeks willen we aandacht schenken aan deze stereotypen in de aanloop naar de jaarlijkse Sinterklaasviering. De reeks begint met het stereotype van de zwarte crimineel.
 
De zwarte piet-discussie leidde bij wijlen tot grote hilariteit onder de reaguurders op GeenStijl: een protest tegen een zwarte man die ’s nachts cadeautjes komt brengen in plaats van weghalen is nogal gek, luidde het. De verwijzingen naar het stereotype van de zwarte crimineel waren niet van de lucht. Maar wat is hier van waar? Aan de hand van de drie grootste groepen negroïde etnische groepen (Surinamers, Antillianen en Somaliërs) wil ik ingaan op de relatie tussen de zwarte bevolking in Nederland en criminaliteit.
 
Surinamers zijn de oudste significante groep van donkergekleurde bewoners van ons land. Ondanks de culturele voorsprong (Nederlands heeft een stevige positie als voer- en onderwijstaal in het multi-etnische Suriname) en het relatief lange verblijf in Nederland blijven de criminaliteitscijfers onverminderd hoog. Nog altijd is Surinamer meer dan twee keer vaker verdachte van een misdrijf dan een autochtone Nederlander (Parool, 28 juni 2009).
 
Nederland blijkt ook in trek bij Surinaamse criminelen die daar zijn ontsnapt aan de politie (Hart van Nederland, 8 april 2011). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het rapport uit 1996 over de IRT-enquête over ongeoorloofde drugshandel door de overheid er een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de Surinaamse georganiseerde criminaliteit.
 
Antillianen losten begin jaren 1990 Surinamers af als de beruchtste criminele groep in Nederland. Minderjarige drugdealers maakten de centra en met name de stations van de grote steden onveilig. In 1993 beweerde de toenmalige Amsterdamse korpschef Eric Nordholt dat Nederland werd opgescheept met probleemjongeren die vanuit de Antillen werden afgescheept naar Nederland (De Groene Amsterdammer, 16 september 1998).
 
Vijf jaar na het artikel in de Groene is er niet veel veranderd. Volgens dagblad Trouw (5 november 2003) wordt de cocaïnehandel in Nijmegen beheerst door de Antillianen. De Nederlandse Politie-Academie deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat ,,… een impulsieve levensstijl die in het teken staat van materialisme en het verwerven van aanzien en respect. Ze hebben te weinig geduld en zelfdiscipline om een regulier bestaan op te bouwen zonder criminaliteit”.
 
Hetzelfde beeld rijst op uit een artikel uit NRC Handelsblad (8 september 2010): “Niet nadenken maar direct een wapen trekken. Die mentaliteit heerst bij veel Antilliaanse mannen.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat Antillianen oververtegenwoordigd zijn in drugshandel en geweldscriminaliteit. Volgens Binnenland Bestuur uit 2009 komt dat ook doordat Antillianen langer doorgaan met criminaliteit, namelijk tot ver na hun 40ste. Antillianen behoren tot de meest criminele groepen van Nederland, volgens gepubliceerde politiecijfers (Elsevier, 17 juli 2007).
Last but not least zijn er de Somaliërs, veelal asielzoekers die relatief recentelijk naar Nederland zijn geëmigreerd. Wat betreft criminaliteit doen zij echter niet onder voor hun zwarte broeders uit Zuidelijk Amerika. In een rapport van Regioplan in opdracht van het Ministerie van VROM uit 2010 zijn de criminaliteitscijfers onder Somaliërs zorgwekkend. Zo zijn zij relatief oververtegenwoordigd in de criminaliteit en laten daarbij Turken en de ‘beruchte’ Marokkanen achter zich (zie grafiekje uit rapport hieronder). In Trouw werden de Somaliërs in 2010 zelfs de ‘nieuwe Marokkanen‘ genoemd.
Als het om zwarte stereotypen gaat, zou ik mij als zwarte meer druk maken om de criminaliteit in de eigen gemeenschappen dan om zwarte piet. Zwarte piet is immers een gewaardeerde gast.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.