ISIS en oorlogvoering 2.0

okt 2, 2014 by

ISIS en oorlogvoering 2.0

Tot vijf maal toe keerden Britse bommenwerpers terug naar hun basis zonder hun bommen te hebben afgeworpen op de ISIS in Irak. Het staat in schril contrast met de spectaculaire intrede van de luchtmacht op het slagveld precies een eeuw geleden. Toen werd in 1914 de Duitse opmars in Frankrijk gestopt en gekeerd, doordat observatievliegtuigen een gat tussen de Duitse legers ontdekten. Toen  waren legerbewegingen nog met het blote oog waarneembaar door de uniformering van de legers. Tegenwoordig bewegen strijdkrachten zich goed gecamoufleerd over het slagveld.

Ondanks de bombardementen van Amerika en hun bondgenoten is er geen einde aan de reeks van successen van ISIS. De Koerden worden in Syrië de Turkse grens over gedreven en de ISIS is opgerukt tot een dagmars van Bagdad volgens de laatste berichten. Het is de zoveelste aanwijzing dat de nieuwe manier van oorlogvoering steeds meer haar stempel drukt op de wijze waarop oorlogen worden gewonnen. In Afghanistan maakt Amerika zich op voor een terugtrekking, in de oostelijke Oekraïne kon het reguliere leger de rebellen niet verslaan, ondanks het luchtoverwicht.

In Irak en Syrië zie je dezelfde ontwikkeling: het reguliere leger heeft niet automatisch het overwicht, maar lijdt onder desertie en bevoorradingsproblemen tegen de mobiele en gemotiveerde milities van de ISIS. Deze milities hebben nauwelijks bevoorradingslijnen en geen kazernes. Hierdoor is het aantal doelwitten vanuit de lucht beperkt. De enige manier om de ISIS te verslaan is om ze te dwingen hun strijdkrachten te concentreren. Dat gebeurt meestal als deze op het punt staan in het offensief te gaan. Luchtaanvallen zijn niet voldoende om de ISIS te verslaan, daarvoor zijn grondtroepen nodig én een intelligente politiek.

Voorlopig heeft Obama zijn kaarten gezet op de Syrische oppositie en de Koerdische Peshmerga’s. Het probleem met de Syrische oppositie is dat de grootste en meest effectieve groep, het al-Nusra Front, juist een verbond willen met ISIS. De Koerden zijn alleen niet in staat om de ISIS daadwerkelijk te verslaan. De enige manier om ISIS te verslaan is om de steun van soennitische stammen in Irak te ondergraven met politieke concessies vanuit de Iraakse regering. De Taliban leert echter dat hoe langer men daar mee wacht, des te beter kan de ISIS haar macht consolideren ten koste van deze stammen.

Luchtaanvallen hebben anno 2014 sterk aan betekenis ingeboet in de oorlogvoering. De toekomst behoort aan relatief kleine mobiele groepen van gemotiveerde professionals die ongehinderd door bevoorradingslijnen veel gemakkelijker kunnen opereren. Zij zijn moeilijk waarneembaar uit de lucht en gaan meestal op in de bevolking. De tijd van de zwaarbewapende en geüniformeerde divisies is voorbij. De toekomst behoort aan de lichte infanterist die zich richt op de bevoorradingslijnen van het reguliere leger en deze meer tracht te ontmoedigen dan te verslaan.

Related Posts

Share This

1 Comment

  1. Twan de Bruijn

    Wat een matig artikel. De auteur wekt de indruk iets nieuws te hebben ontdekt (‘oorlogvoering 2.0′). Echter, dit probleem is in professionele kringen al zo’n halve eeuw oud: hoe versla je met een reguliere krijgsmacht een irreguliere tegenstander? Er zijn boekenkasten vol over geschreven, en het is in de praktijk al vaak geprobeerd, helaas zonder een goed antwoord op deze vraag.

    De auteur sluit af met een visie (‘de toekomst behoort aan…’). Ik wil daar twee dingen op zeggen. In de eerste plaats heeft de geschiedenis geleerd dat het in deze branche bijzonder riskant is om dit soort stellige toekomstvoorspellingen te doen. In de tweede plaats is – ook – dit idee helemaal niet nieuw. Tijdens de Amerikaanse inval in Afghanistan is het al met zeer veel succes toegepast. Daarbij werden de Amerikaanse speciale eenheden en lokale strijders overigens wel zwaar gesteund door airpower.

    De eerste de beste tweedejaars cadet op de KMA had dit ook kunnen toelichten aan de auteur. Een inhoudelijk sterker artikel, met een wat bescheidenere rol voor de auteur was wellicht het resultaat geweest.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.