Hong-Kong: linkse of CIA-revolutie?‏

okt 7, 2014 by

Wat is er handiger dan een uithangbord gebruiken waar de onvermoede toeschouwer nooit jouw motieven achter zal zoeken? Met Occupy Central, een soort van dependance van Occupy-beweging, lijken de Amerikanen in Hong-Kong de geschikte partner te hebben gevonden voor hun belangen. GlobalResearch-website meldt: Hong Kong occupy central protest scripted in Washington. Daarom is het nuttig eens te kijken naar de geschiedenis van linkse revoltes en Amerikaanse geopolitiek.

In linkse kringen werd dit jaar meer dan normaal aandacht geschonken aan het ‘andere 9/11’, te weten de staatsgreep van Pinochet tegen de socialistische president Allende in Chili in 1973. De CIA heeft generaal Pinochet gesteund tegen de linkse president Allende en zo werden de relaties tussen links en Amerika ernstig vertroebeld, in zoverre dat al niet het geval was door de Vietnam-oorlog. Zo raakten 200.000 linkse Chilenen in veelal Europese ballingschap waardoor het zaad der onvrede zich verspreidde onder links.

Een paar jaar later bleek echter tijdens de Anjer-revolutie in Portugal dat de CIA helemaal niet vies was van socialisten. De internationale contacten tussen socialistische partijen werd door de CIA gebruikt om geld door te sluisen naar de socialistische kandidaat Soares, vaak zonder medeweten van de betrokkenen. Zolang Portugal maar trouw NAVO-lid bleef was het de Amerikanen een worst wie er aan de macht kwam (behalve de pro-Russische communisten natuurlijk).

Linkse revoltes kunnen wel degelijk zeer handig zijn voor de Amerikanen, zoals bleek uit de gevolgen van de studentenrevolte van Mei 1968. De Amerikanen vonden de rechtse president van Frankrijk, Charles de Gaulle, maar een lastpak. Frankrijk stapte uit de militaire samenwerking binnen de NAVO tot groot ongenoegen van Amerika die daarmee een belangrijk bondgenoot verloor. Door ‘Mei 1968’, dat door Amerika op de voet werd gevolgd, werd obstakel De Gaulle voor Amerika uit de weg geruimd.

Na het vertrek van De Gaulle kon de Amerikaans-Franse betrekkingen opnieuw worden opgebouwd. Met de enthousiaste omarming van Occupy Central door radikaal-links lijkt men in dezelfde val te trappen als in 1974 met de Anjer-revolutie in Portugal, namelijk dat links idealisme wordt gebruikt voor Amerikaanse belangen. Als er namelijk kleuren of bloemen worden gebruikt om een revolutie te omschrijven, dan komen deze vaak uit de koker van de Amerikanen.

De vraag is dan in hoeverre de revolutie werkelijk linkse doelen zal bereiken dan wel Amerikaanse geopolitieke belangen zal dienen. Tevens is het goed om jezelf de vraag te stellen hoe groot het politieke speelveld is nadat een grootmacht invloed heeft verworven in jouw land. Meestal gaat een dergelijke invloed gepaard met een zekere oligarchisering van de macht, waardoor de macht meer dan ooit in de handen komt van een voorgeselecteerde elite.

1 Comment

 1. jos van veen

  de omstandigheden is ongetwijfeld niet vrij van wenselijk geachte manipulaties door grootmachten of andere belanghebbenden die menen hun kansen te zien en te gebruiken.
  Hongkong is natuurlijk een ideale plek om van daar uit pressie te ontwikkelen richting China. Zeker op termijn..als het nu niet lukt..de teerling is daar geworpen en wordt nauwlettend gevolgd.

  Hele naties worden natuurlijk gemanipuleerd door grootmachten, of ze nu multinationals heten of regeringen..
  Onze likpremier is pathologisch verslaafd aan de VS en dat heeft gevolgen..
  Jihadi’s worden gepakt en getript om te voorkomen om elders te gaan moorden vanuit hun fundamentalistische beginselen.
  tegelijkertijd sturen wij F16’s om elders te gaan moorden uit onze fundamentalistische overwegingen..(die wij natuurlijk beter achter..vooral Amerikaanser..de VS die zelf de bron van IS is..)
  Even doordenken en je ziet dat wij exact hetzelfde doen als jihadi’s..onze heilige oorlog op joodschristelijke traditie(en dat zullen ze weten ook…maak dood wat je niet bevalt. J.C. rukt op tegen Allah)
  Bekijk Oekraine en Syrie..allemaal manipulatiestaten waar de evidenties van afdruipen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.