Vraagtekens bij Obama’s bombardementen in Syrië

sep 29, 2014 by

Vraagtekens bij Obama’s bombardementen in Syrië

De afgelopen tijd ontstond gezien de moordpartijen in de regio van Syrië en Irak, verricht door de Islamitische Staat (IS), een zeer sterke roep om hier in te grijpen. Vanuit bevolkingen over de wereld, vooral om de beestachtigheden van dit leger te stoppen die zich richtte tegen iedereen die niet de strikte leer van de islam naleeft. Het gebied waar de IS zich bevindt was eerder gecontroleerd terrein en behoort dan ook tot twee landen in deze regio namelijk Syrië en Irak.

Irak heeft bij monde van de centrale regering aangegeven dat men graag wil dat buitenlandse machten met hun legers ondersteuning bieden bij de bestrijding van IS. Dat werd o.a. duidelijk toen de Franse President François Hollande vorige week het land bezocht. Inmiddels zijn er dan ook al aanvallen geweest op doelen van de IS. Deze regering heeft echter nauwelijks iets te vertellen in hele delen van het land, het is daarbij verdeeld in volkeren en religies, Koerden, Sjiieten en Soennieten. De vraag is dus ook lastig of de regering in Bagdad nu nog wel de vertegenwoordiger van Irak is, maar wordt ondanks haar wankele positie internationaal wel zo beschouwd.

In Syrië daarentegen is wel sprake van zekere volkseenheid, met een centrale regering, die wordt geleid door Bashar al Assad, maar die wordt dan weer niet door iedereen in wereldpolitiek meer erkend. Onduidelijk is precies door wie allemaal niet meer en de redenen waarom zijn ook wat verwarrend, gezien de leider van het land de meest recente internationale vraag netjes heeft voldaan. Ook in Nederland zijn er Kamerleden – en dan nog wel van regeringspartijen – die hieromtrent de ene na de andere opmerkelijke kreet slaken. PVDA voorman Diederik Samsom erkent President Assad zelf ook niet als rechtmatig leider van dat land.

Toch is ook hier de rol van de VSA in het destabiliseren van de Syrië één die niet onbesproken mag blijven. Men ondersteunt al jaren met geld en wapens de oppositie, er zijn grote vraagtekens waar dit allemaal precies terechtkomt, ook IS beschikt namelijk vooral over Amerikaans wapentuig. Daarbij zijn er grote vraagtekens bij de als gematigd aangeduide oppositie in Syrië – die men ondersteund – denk daarbij bijvoorbeeld aan journalist Sotloff die men gewoon verkocht aan de IS.

Maar goed, er is in de wereld ook bij grote spelers de nodige afkeer van (deze nieuwe) Amerikaanse inmenging, dat geldt zeker voor China en Rusland. Echter Barack Obama is met zijn leger inmiddels al overgegaan tot het aanvallen van stellingen van de IS in Syrië. Dus zonder de toestemming van de leider van het land. Het bombarderen van een land zonder dat de regering hiervoor toestemming geeft – in geval van intern kwaad – lijkt sowieso een schending van het internationale recht en zeker ook het schenden van de soevereiniteit van een land.

De V.S.A. beroept zich bij deze actie op artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties (VN), om hun militaire acties te rechtvaardigen. Het betreft hier het recht op (collectieve) zelfverdediging wanneer een gewapende aanval dreigt vanuit een andere staat. Er wordt wel heel verschillend gedacht of dit nu wel juist is en ook de VN zelf, d.w.z. de VN-Veiligheidsraad heeft ingrijpen (nog) niet goedgekeurd. Hier en daar leest men (in het westen toch) dat het recht in beweging zou zijn, om dit toch rechtvaardigen.

Maar het zal nimmer door de VN komen, omdat Rusland en China hiertegen zijn. Wij horen thuis stevige geluiden, bijvoorbeeld van de havikpartij VVD, die stellen niet in een volkenrechtelijke dwangbuis te willen zitten. Ondanks deze straffe bewoordingen doet de Nederlandse regering niet mee met de acties in Syrië, juist inderdaad vanwege het gebrek aan een volkenrechtelijk mandaat.

Of er nog consequenties zitten aan de zoveelste eenzijdige militaire aanval van de VSA is onduidelijk. Ondanks het wederom niet na leven van internationale afspraken, wat toch als een zware zaak moet worden opgevat, zeker in Nederland waar men altijd maar stelt dat het internationale recht zo belangrijk is. Maar dat is dus nu even niet het geval. President Mark Rutte liet al snel weten begrip te hebben voor de positie van Barack Obama.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.