SCO, de nieuwe NAVO?

sep 13, 2014 by

SCO, de nieuwe NAVO?

Via de mainstream media mocht u het niet vernemen, maar de afgelopen dagen vond de 13de jaarlijkse vergadering van de Shanghai Co-operatie Organisatie plaats. Tijdens deze vergadering werd besloten tot de toelatingsprocedure van India en Pakistan tot deze organisatie, waarvan Rusland en China de belangrijkste aandrijvers zijn. Hierdoor vertegenwoordigt de SCO binnenkort de meerderheid van de wereldbevolking en minstens een derde van de mondiale economie. Reden te meer om stil te staan bij de betekenis van de SCO.

Waar houdt de SCO zich zoal mee bezig? Ten eerste is er de militaire samenwerking. De afgelopen top heeft uiteraard de bestrijding van terrorisme hoog op de agenda geprijkt. China en Rusland houden al gezamenlijke militaire oefeningen in het kader van de SCO en centraal-Aziatische landen sluiten zich hierbij aan. Ten tweede is er de economische samenwerking, in het bijzonder wat betreft olie en gas. Rusland en China houden elkaar in een wankel evenwicht bij de ontsluiting van de enorme voorraden Centraal-Aziatisch gas. Samen zorgen zij er voor dat zij niet met elkaar in conflict komen en tegelijkertijd houden zij Amerika en Europa buiten de deur.

Als er in de media sprake is van een isolatie van Rusland, dan dient dat met een korrel zout te worden genomen. De SCO is een belangrijke schakel in de geopolitiek van Rusland. Het koppelt de veiligheid van China en Rusland aan elkaar. Dat is niet onbelangrijk, aangezien beide landen de langste gemeenschappelijke grens ter wereld delen. Bovendien vullen beide landen elkaar economisch aan: Rusland levert grondstoffen in ruil voor Chinese producten. En dat niet alleen. China en Rusland drijven steeds meer directe handel, waarbij de US Dollar wordt vermeden.  Als dat ook gaat gebeuren bij de levering van Centraal-Aziatisch gas, dan kunnen we spreken van een ongekend precedent.

De SCO is grotendeels buiten de kijker gebleven in de mainstream media omdat de werktalen Chinees en Russisch zijn. Aangezien de meeste Westerse journalisten geen buitenlandse talen meer spreken, afgezien van Engels, gaat het meeste nieuws in andere spraakgebieden grotendeels langs hen heen. De SCO heeft Rusland en China verzoent sinds de breuk van 1969. De Euraziatische landmassa is hierdoor een groot machtsblok geworden. Elke ‘pivoting‘ van Obama brengt deze landen nader tot elkaar. Hierdoor wordt de meesterzet van Nixon en Kissinger van 1972 om China en Rusland tegen elkaar uit te spelen om Amerikaanse dominantie te bewerkstelligen ongedaan gemaakt.

 

 

 

 

Related Posts

Share This

1 Comment

  1. jos van veen

    hopelijk vat deze samenwerking gunstiger uit voor de deelnemende bevolkingen en wordt deze de overheersing door neoliberalen en multinationals bespaard

    De dominantie van de VS en Europa is tanende,juist door de neoliberale effecten en dwingende ongelijkheid

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.