MH17: onderzoek ondergeschikt aan geopolitiek

sep 18, 2014 by

MH17: onderzoek ondergeschikt aan geopolitiek

Op 18 juli verklaarde Rutte namens het Kabinet dat de onderste steen boven moest komen over de vliegtuigramp met MH17. Diezelfde avond reisde Timmermans met een onderzoeksteam af naar Kiev om vrije toegang tot het rampgebied te bekomen. Deze krachtige woorden en voortvarende actie hebben vooralsnog niets concreets opgeleverd. Sterker nog, het onderzoeksbelang lijkt sindsdien steevast ondergeschikt gemaakt aan het geopolitieke belang.

Als eerste was er de afscherming van het rampgebied. Op 21 juli werd in de algemene vergadering van de VN in New York resolutie 2166 aangenomen, waarin werd geëist dat er geen militaire activiteiten zouden plaatsvinden in het rampgebied. Op dat ogenblik lag de rampplek nog in door rebellen beheerst gebied, maar de strijdkrachten van het Oekraïnse leger drongen de rebellen op alle fronten terug. Op 22 juli drong China nog aan bij Kiev op de totstandkoming van een wapenstilstand rond het rampgebied.

Op 25 juli meldde een Nederlandse correspondent ter plaatse, Olaf Koens, dat er niets te merken was van een staakt-het-vuren. Het Oekraïnse leger was bezig met een groot offensief en de strijd verplaatste zich zodoende naar het rampgebied. Pas op 31 juli legde het Oekraïnse leger de opmars stil om internationale onderzoekers toe te laten tot het rampgebied en dat terwijl het onderzoeksteam al minstens een week (Marechaussees kwamen op 24 juli aan) bezig was om de rampplek proberen te bereiken. Kiev is daar nooit openlijk voor bekritiseerd, ondanks de schending van de VN-resolutie.

Ondanks het feit dat twee weken na de ramp het onderzoeksteam nog geen stap op het rampgebied had gezet (dat gebeurde pas op 1 augustus), kwam op 29 juli de mededeling van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) dat het onderzoek snel vordert en dat de voorlopige resultaten binnen een maand bekend zouden worden gemaakt. Op 21 juli kwam het Russische Ministerie van Defensie met een uitgebreide verklaring omtrent hun bevindingen omtrent de oorzaak van de ramp. Daarbij werd de beschuldigende vinger uitgestoken naar Oekraïne.

Ten tweede was er de informatie-ontsluiting. Precies een maand na de OVV-verklaring werd op 29 augustus bekend dat het Nederlandse OM samen met Oekraïne, Australië en België (sic!) een non-disclosure verklaring had ondertekend. Dat wil zeggen dat er geen informatie en bevindingen over de ramp naar buiten zou worden gebracht zonder instemming van alle ondertekenaars. Dat is bizar, aangezien VN-resolutie 2166 verzoekt om een internationaal en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de ramp en Oekraïne zeker niet boven verdenking staat.

Het was ook Oekraïne dat op 8 augustus eenzijdig de wapenstilstand rond het rampgebied opzegde. Op dat ogenblik was het Oekraïnse leger nog bezig aan een opmars en was het in de voorgaande dagen druk bezig geweest om het offensief tegen de stad Donetsk voor te bereiden blijkens de Washington Post van 4 augustus. Na krap een week moest het Nederlandse onderzoeksteam als gevolg hiervan de missie afbreken. Op 11 augustus kwam het bericht naar buiten dat het onderzoek in Nederland verder zou worden gezet. Er zou volgens het OVV al voldoende informatie zijn verzameld.

Op 3 september bleek echter via verslaggevers van RTL Nieuws, die eind augustus er wel in slaagden de rampplek te bereiken, dat het onderzoeksteam nauwelijks een uurtje had gesproken met de instanties die het bergingswerk hebben verricht. Hieruit bleek ook dat de lokale hulpdiensten pas op 30 augustus een brief kregen van de Nederlandse ambassade in Kiev met een verzoek om documentatie op te sturen inzake de bergingsactiviteiten rond MH17. Het was voor RTL Nieuws overigens een fluitje van een cent om deze mensen persoonlijk te benaderen en informatie op te vragen.

Pas na deze onthullingen van RTL Nieuws kwam er de dag erna het bericht dat het OVV op 9 september zou komen met een rapport van voorlopige bevindingen. Intussen was het tij rond de rampplek gekeerd en waren ditmaal de rebellen in het offensief. Zij drongen de Oekraïners terug en beheersen sindsdien het gebied rond de rampplek volledig. Maleisië is sindsdien druk bezig met diplomatiek verkeer om toegang te verwerven tot de rampplek, zowel in Moskou als in Kiev.

Nederland heeft minder haast. Op 11 september kwam er kritiek vanuit de nabestaanden van de slachtoffers van MH17 over wanneer het onderzoek ter plaatse wordt voortgezet. Daarop werden er weliswaar 30 extra man naar Charkov gestuurd, maar er is nog geen enkel zicht over wanneer het onderzoeksteam terug naar rampplek gaat. Dat is vreemd, want sinds 5 september geldt er formeel een wapenstilstand tussen de rebellen en het Oekraïnse leger. Bovendien hebben de rebellen het onderzoeksteam al verscheidene malen uitgenodigd, maar vreemd genoeg nooit een antwoord gehad.

Het najaar komt er aan en voorafgaand aan de strenge winter is er de gevreesde raputista, het modderseizoen. Daar waar de sneeuw de wrakstukken slechts bedekt, slokt de modder alles op en zijn de velden onbegaanbaar voor voertuigen, wat de toegang tot het rampgebied ernstig zal hinderen. Er is dus haast geboden met de voortzetting van het onderzoek, voordat de sporen en wrakstukken in de modderzee dreigen te verdwijnen. Desalniettemin komt de Nederlandse missie maar niet in beweging.

Het onderzoek naar MH17 is veelbelovend begonnen met een regeringsverklaring en een VN-resolutie. Desondanks wijzen de daden van de Nederlandse regering niet op een urgentie om de oorzaak van MH17 te achterhalen. Openbaringen over het onderzoek en pogingen tot daadwerkelijk onderzoek lijken vooral voor te komen uit mediaberichtgeving over nalatigheid danwel ontevredenheid onder nabestaanden. Zolang er niet wordt gevraagd om meer actie is er weinig wat de Nederlandse regering beweegt om ter plaatse onderzoek te verrichten, zo lijkt het wel.

Intussen komt de Oekraïne overal mee weg, zoals de oorlogshandelingen in het rampgebied en het schenden van de wapenstilstand. Oekraïne wordt als verdachte zelfs de mogelijkheid geboden om haar mogelijke betrokkenheid te verhullen in een geheimhoudingsverklaring. Daarentegen lijkt de Nederlandse regering elk contact met enige autoriteit in het rebellengebied te schuwen, ook als dat ten koste gaat van het onderzoek. De vraag is welk belang voor de Nederlandse regering voorop staat: de waarheidsvinding rond MH17, of het geopolitieke belang van Oekraïne?

Related Posts

Share This

2 Comments

 1. Richard Groen

  Mooi dat Bart zoveel van wat hij heeft opgegraven hier op een rij zet. Onze dagbladen zullen dat ons de ware toedracht nooit verslaan.

  Het aantoonbare liegen terzake van Rutte, Timmermans, cs. bewijst dat die heel wat te verbergen hebben. Collaboratie met de daders. Kun je nagaan, voor wie die 2 slippendragers zijn.
  Volksvertegenwoordigers zijn het iig. niet. 169 Nederlanders dood – door toedoen van onze eigen regering!

  Ik heb ook wat research gedaan. Alle lijntjes lopen naar Nederland.
  Schiphol, Erasmus Medisch Centrum, Shell, Defensie, BZ, Koningshuis, Justitie.

  De doorzichtige steun door de Nederlandse regering van de fascistische coup in Kiev is dekmantel voor de plundering van de Oekraïne en de opmaat tot de plundering van Rusland:

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8211:mh17-de-ontmaskering-video&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
  http://www.abeldanger.net/2014/08/ukrainian-israeli-mafia-oligarch-ihor.html
  http://www.abeldanger.net/2014/07/icts-israeli-owned-security-company-at.html
  IMF-plunder, Lagarde, WA 800, Operatie Northwoods: http://www.youtube.com/watch?v=b67OGUsQC44

 2. Ed

  kort nadat de lichamen waren opgehaald (met het grootste respect verzameld door de opstandelingen), is een Australisch echtpaar dat hun zoon had verloren via Amsterdam (voor de plechtigheid) naar Kiev gereist en vandaar naar de rampplek. Zij knden er ongestoord uren rondlopen em foto’s maken, terwijl onze regering volhield dat het te gevaarlijk was.
  Een eerste groep nederlandse ‘onderzoekers’ gaf toe dat zij ‘niet de opdracht hadden persoonlijke spullen mee te nemen’ en deden dat dus niet.
  Nederland heeft niets noemenswaardigs gedaan om de crash te onderzoeken. De simpele vraag aan Oekraine ‘waarom moest het vliegtuig noordelijker vliegen’ werd zelfs niet gesteld.
  Ook hoe Ukraine daags voor de crash al een filmpje en een telefoon gesprek had waarin de opstandelingen de schuld kregen werd niet gevraagd
  Waarom moeten de resultaten via een geheime afspraak tot ‘geheim’ verklaard worden?
  Het is me al lang duidelijk: de ukrainse regering heeft het met opzet gedaan. Rutte CS weet dat al lang…. maar niets mag de aansluiting bij de EU in de weg staan.
  De VS -altijd happig om met ‘bewijzen’ (saetlliet foto’s rapporten) hun beweringen aan te doenen beperkt zich nu slechts to het mededelen dat ze ‘bewijzen hebben’. Niemand heeft ze ooit gezien.
  Timmerfrans en van Baalen beweren continue bewijzen te hebben, maar laten die nooit zien. Als er ook maar het geringste tastbare bewijs was dat de opstandelingen het hadden gedaan was dat al wereldwijd getoond, maar in plaats daarvan: stilte.
  De fascistische regering in Kiev was niet te beroerd op hun eigen aanhangers te schieten omdaar de toenmalige regering de schuld van te geven, 300 buitenlanders opofferen zal ze dan ook niks uit maken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.