Melketiers waren voorhoede armoedeleger

sep 1, 2014 by

Melketiers waren voorhoede armoedeleger

Er zijn in het verleden veel initiatieven ondernomen om langdurige bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Overheidsinstelling trachtten te bemiddelen tussen bedrijven en bijstandsgerechtigden en andere mensen in sociale regelingen. Op zich lovenswaardig, maar deze initiatieven liepen om verscheidene redenen uit op het huidige leger van bijstands-werkers.

In de jaren 1970 ontstond in Noord-Brabant de werkvoorzieningschap. Deze instelling trachtte arbeidsgeschikte mensen met een uitkering weer aan een baan te helpen. Dat gebeurde onder andere door tewerkstelling als plantsoenmedewerker of huismeester. Het probleem was echter dat er vanuit het bedrijfsleven maar weinig vraag was naar mensen met dergelijke werkervaring. Mensen kregen weliswaar ervaring mee, maar niet de vaardigheden die gewenst waren op de arbeidsmarkt.

Later werd door PvdA-minister Ad Melkert midden jaren 1990 de zogenoemde Melkert-baan geschapen. Wederom lag de focus op werkervaring opdoen en niet zozeer op opleiding. Zo werden veel zogenoemde ‘melketiers’ te werk gesteld als thuiszorgmedewerker en stadswacht. Het kwam neer op gesubsidieerde arbeid, waarbij er een lieve som van 1,2 miljard werd geput uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het werd een fiasco doordat mensen nauwelijks doorstroomden naar een reguliere baan. In 2004 werd de stekker uit het project getrokken. De regering werd door het ESF op de vingers getikt en moest het geld grotendeels terugbetalen.

Tegenwoordig is het concept van gesubsidieerde arbeid grotendeels verdwenen. Al de bovengenoemde goedbedoelde initatieven leidden nauwelijks tot tewerkstelling, maar vaak meer tot stigmatisering van de werklozen.  Instellingen als de werkvoorzieningschap en andere intermediairen op gemeentelijk niveau bestaan nog steeds, maar fungeren vooral als ‘detacheringsbureau’s’ voor goedkope arbeid. Deze instellingen grossieren vooral in seizoensarbeid en werk met behoud van uitkering. Niemand wil te boek staan als (voormalig) melketier.

In 2006 wilde de PvdA de ‘Melkert-baan’ echter opnieuw leven inblazen. Het opstellen van de West-Europese arbeidsmarkt voor goedkope Oost-Europeanen dreigde namelijk een grote groep Nederlanders permanent werkloos te maken. Men sprak destijds van 2 miljoen mensen die niet mee konden komen met de kenniseconomie en voornoemde concurrentie. Nu lijkt dit scenario zich te ontvouwen, maar de PvdA deed echter niets om deze ontwikkeling van het verdwijnen van de industrie en de arbeidsimmigratie te stoppen. Achteraf gezien was de melketier de voorbode van het werken met behoud van uitkering, de slechtst denkbare toekomst.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.