Vreemde krijgsdienst: achterhaalde regelingen & onderschatte gevaren

aug 16, 2014 by

Vreemde krijgsdienst: achterhaalde regelingen & onderschatte gevaren

Vorig jaar was er veel ophef over de jongeren die naar Syrië zouden afreizen om tegen Assad te vechten. Tegenwoordig gaan er Koerden naar Noord-Irak om op hun beurt weer tegen deze jongeren te vechten. Volgens Elsevier is dit laatstgenoemde OK, maar is dit wel zo?

 

Iets meer dan twee jaar gelden werd de Syrische Nationale Raad (SNR) als legitieme vertegenwoordiger van alle Syriërs door een groep van landen die zichzelf ‘vrienden van Syrië’ noemden, waaronder Amerika, Frankrijk, Duitsland, Italië en Turkije. Het leek dus wel OK om daarvoor te gaan vechten. Want het is immers toch goed om te vechten voor de legitieme vertegenwoordiging die wordt erkend door Amerika en andere NAVO-bondgenoten?

 

Dat was buiten de waard gerekend. In Den Haag begint men zich steeds meer zorgen te maken om de radicalisering van moslim-jongeren uit Nederland die in Syrië terechtkomen. In juli 2014 werd bekend dat er 33 personen uit Den Haag alleen al zijn vertrokken naar Syrië, waarvan er zes zijn omgekomen. Het ontstaan van de ISIS en het overslaan van de Syrische burgeroorlog naar Irak heeft de kaarten flink geschud. De SNR bestaat niet meer en de jihadi’s hebben de overhand gekregen.

 

De afgelopen dagen kwamen er berichten dat Koerden uit Nederland zijn afgereisd naar Irak om tegen de ISIS te vechten, waaronder mannen die ook in het Nederlandse leger hebben gediend – “sergeant Omer uit Capelle aan den IJssel” (Telegraaf 13 augustus). Volgens Elsevier is hier niets mis mee, want je mag volgens hen vechten voor een vreemde krijgsmacht zolang dat land niet in oorlog is met Nederland.

 

Het probleem is echter dat moderne oorlogvoering zich ontwikkeld en steeds minder draait om oorlog tussen landen. In een vorige bijdrage ging ik daar al op in door te wijzen op militie-vorming en stadsoorlogvoering als de toekomst van de oorlog. Oorlogen hebben steeds meer het karakter gekregen van burgeroorlogen in plaats van conventionele oorlogen tussen staten. Er is dus geen sprake meer van landen waarmee Nederland al dan niet in oorlog zou kunnen geraken.

 

Buitenlandse vrijwilligers sluiten zich in toenemende mate aan bij irreguliere niet-landgebonden strijdkrachten, dat geldt zowel voor de jihadi’s van de ISIS als de Peshmerga’s in Koerdistan. Deze groepen trekken zich niets aan van grenzen en gaan even gemakkelijk de Turkse, de Syrische en de Iraakse grens over als dat noodzakelijk is. Er is dus geen sprake van landen en legers in de conventionele zin. Integendeel, deze groepen ontwrichten bestaande staten.

 

Het grootste gevaar is echter de terugkeer van deze strijders naar West-Europa. Nu al lopen de gemoederen in migrantenwijken hoog op als het gaat om verafgelegen conflicten, zoals de Koerdische anti-ISIS demonstratie in Arnhem deze week. Er is vooral een gevaar voor de politie, aangezien er een coalitie kan ontstaan tussen de georganiseerde misdaad en idealistische ‘oud-strijders’. De Arnhemse drugstop bestaat uit Koerden volgens de politie en het is niet ondenkbaar dat vuurwapengevaarlijke ‘oud-strijders’ de sterke arm van de drugskartels worden.

 

Ook in Den Haag is er het gevaar dat tientallen jihadi’s bij terugkeer een coalitie gaan vormen met de lokale criminelen om de politie buiten de wijk te houden. De jihadi’s om hun eigen regels op te leggen en de criminelen om een voor hun veilige basis te scheppen. Lokale linkse actievoerders zijn in dit spel nuttige idioten om het zogenaamde ‘politie-racisme’ aan de kaak te stellen.

 

Samengevat kunnen we stellen dat de hele regelgeving omtrent vreemde krijgsdienst totaal achterhaald is. Moderne oorlogvoering gaat niet meer uit van reguliere legers van erkende landen, maar zijn veelal milities, die veelal hun geld halen uit criminele activiteiten (smokkel, drugshandel en bankovervallen). Een coalitie van criminelen en ‘oudstrijders’ in West-Europa is dan ook een niet ondenkbaar horror-scenario, met name bij jihadi’s die ook liever baas zijn in eigen wijk.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.