Multiculturele Monster van Frankenstein

aug 14, 2014 by

Multiculturele Monster van Frankenstein

Yasmina Haifi stond de afgelopen dag flink in de schijnwerpers door haar tweet, waarin ze beweerde dat de ISIS een vooropgezet plan was van de Zionisten om de islam zwart te maken [sic!]. Opmerkelijk was echter niet zozeer haar tweet als de wijze waarop zij zichzelf heeft weten op te werken in de meest veiligheidsgevoelige kringen van het ambtelijk apparaat, namelijk het Nationaal Cyber Security Center van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In veel opzichten is zij de icoon van de samenleving die de PvdA en GroenLinks hebben geschapen.

Haifi als kind van migrantenouders gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Nederland biedt aan jonge allochtone meisjes. Ze heeft antropologie en sociologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, twee studies die zeer sterk onder invloed staan van het culturele marxisme. De stap van de ‘sosjale studies’ naar GroenLinks was dan ook snel gemaakt. Zij werd gemeenteraadslid voor deze partij in Den Haag. De PvdA heeft echter een beter ambtelijk netwerk en een overstap naar deze partij was dan ook logisch gezien haar ambtelijke loopbaan (van LNV via BZK naar Veiligheid en Justitie).

Je zou verwachten dat een jonge getalenteerde allochtonen vrouw de nestveren zou afwerpen en opgaan in de Nederlandse samenleving. Is onderwijs immers niet de beste manier van integratie? Niets is minder waar. Toen de radicale Arabisch-Europese Liga haar intrede deed in de Lage Landen vond deze vooral aanhang onder de allochtone studenten, zoals aan de Haagse Hogeschool. Inmiddels hebben allochtone studenten het voor elkaar gekregen dat er aan universiteiten en hogescholen gebedsruimtes voor moslims (uiteraard mannen en vrouwen gescheiden) zijn ingericht.

Er groeit zodoende een generatie moslims op die niet links is, ondanks de onophoudelijke bestrijding sinds de jaren 1980 van alles van extreemrechts is (behalve allochtone rechtse groepen). Zij maken gebruik van de ‘positieve discriminatie’ en het minderhedenbeleid van linkse partijen om studiebeursen (Rutte gaf in 2006 als STAS alleen al aan de HAN 170.000 Euro) en overheidsbanen te krijgen. Zij blijven ondanks hun maatschappelijk en politiek succes vasthouden aan hun nationaliteit, hun geloof en hun gebruiken. Het hele diversiteitscircus is gewoon een keiharde etnische lobbystrijd, waarbij de belangen van de eigen etnie en het eigen geloof voorop staan.

Haifi is het schoolvoorbeeld van een hoogopgeleide allochtone vrouw die door middel van de linkse vooringenomenheid met etnische en religieuze minderheden hoog op de maatschappelijke ladder is geklommen. Desalniettemin ligt haar hart bij haar godsdienst (Islam, zie hierboven) en haar volksgenoten, de ‘onbegrepen jongeren’ van de Schilderswijk. Het siert haar in zekere zin, want op zoveel solidariteit hoeven Nederlandse werkmensen met hun problemen niet te verwachten van hun universitaire elite. Toch is het voor velen een verrassing dat zij zich laat leiden door het idee dat ‘zionisten’ achter de ISIS zitten.

De predikers van het multiculturalisme hebben altijd gedacht dat de intolerantie en het racisme van de autochtone Nederlander het grootste obstakel waren voor een harmonieuze samenleving. Als de allochtonen nu maar flink worden gepamperd dan komt het allemaal wel goed. Nu blijkt dat deze moeite voor niets is geweest en dat de etnische minderheden toch echt wezenlijk anders denken en doen (zie ook “Andere universum van goed en slecht“) dan ‘wij’. Zij geloven niet in een samenleving van individuen met verschillende achtergronden, maar zijn druk bezig met etnisch netwerken op basis van linkse subsidies en goedgelovigheid, dat een multicultureel monster van Frankenstein heeft gebaard.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.