Zwarte Piet wiediewiedie niet

jul 3, 2014 by

Zwarte Piet wiediewiedie niet

Vandaag kwam de uitspraak binnen van de Amsterdamse rechtbank, op de aangespannen zaak na aanleiding van Amsterdamse Sinterklaasintocht en de rol, uitdossingen en kleur van Zwarte Piet. Deze Piet speelt al sinds de culturele mensenheugenis van Nederland een rol als knecht, zeg maar ondersteunend personeel, van de Sinterklaas. Hoewel in de uitvoering daar nauwelijks iets zichtbaar van is en doet overkomen als een gezellig schouwspel. Echter met name de laatste jaren is om dit feest extra boosheid, omdat de Zwarte Piet racistisch zou zijn.

Dat is uiteraard aanvechtbaar, zoals ook door verscheidende mensen al is aangetoond, vanwege het gegeven dat de Zwarte Piet al zelfs ver voor het christendom in Nederland voorkwam. Daarbij komt nog dat een zeer groot gedeelte van de bevolking hier helemaal niets racistisch in ziet en ook meerdere malen aangegeven dat men niets ziet in het wijzigen van deze traditie.

Actiegroepen die zeggen te spreken namens ´minderheden´ hebben hier toch een zaak over aangespannen, vol met wrok en revanchisme naar Nederlanders en de samenleving, die hen slecht zou behandelen. Men vindt daarbij ruimschoots gehoor onder de maatschappelijke bovenlaag.

De rechtbank gaat in haar oordeel dan ook grotendeels mee met de actiegroepen; de figuur van Zwarte Piet (dikke rode lippen, dom, knecht) vormt een negatieve stereotypering van de zwarte mens. Volgens de rechter dus. In het vonnis is opmerkelijke genoeg de bestaande populariteit van Zwarte Piet totaal niet in overweging genomen. De rechtbank grijpt een onderzoek in Amsterdam aan, welk aangeeft dat zwarte mensen zich gediscrimineerd voelen en de rest van de stad dit begrijpt. Om hiermee vervolgens het vonnis te onderbouwen.

Met deze logica, maakt de intocht – waar Zwarte Piet een belangrijke rol inneemt – een inbreuk op het privéleven van zwarte mensen, volgens de Rechtbank. Oftewel Zwarte Piet wordt gezien als discriminatie en de rechtbank stelt dit nog eens vast. De gevolgen zijn er dus in deze intocht te Amsterdam, maar zijn met de dergelijke onderbouwing zeer vergaand en kunnen gaan naar een compleet verbod van Zwarte Piet.

Eerder werd al in het mensenrechtenrapport 2013 verwezen naar de autochtone Nederlanders die zouden willen bepalen wat ‘Nederlands’ is. Maar nu leren we dat een minderheid binnen een minderheid kan bepalen wat Nederlands is en dat ze worden ondersteund door de rechters. Het blijkt dat minuscule actieclubjes meer invloed hebben dan miljoenen Zwarte Piet-fans

Duidelijk is wel geworden, dat culturele rechten van Nederlanders niet worden erkend. Wij Nederlanders, als kleine minderheid op deze aardbol, blijken dus rechteloos te zijn. Dat belooft weinig goeds.

1 Comment

 1. Mevrouw Pieps

  in de discussie over Zwarte Piet en of dat wel of niet racistisch of discriminerend zou zijn wordt heel vaak vergeten dat Zwarte Piet (en Sinterklaas) terug gaat op een heel oude traditie die zelfs uit de tijd van de Germanen stamt en wellicht nog ouder is.

  het gaat terug op het Joelfeest, rond de winterzonnewende, waarbij Wodan, of Vrouw Holle, begeleid door een schare demonen en/of gestorvenen (zwartgeverfde krijgers) door de lucht vliegen en even orde op zaken stellen. ook het witte paard is een belangrijk onderdeel van dat feest. er is ontzaglijk veel informatie hierover te vinden.

  Zwarte Piet komt in heel veel verschijningsvormen voor. in Iran is een mooie vorm en in de Commedia del’Arte kennen we de Harlekijn, Arleccino, ook een knecht, vrolijk en inventief, acrobatisch, speels en ondeugend schelms, in een gekleurd pakje EN met een zwart masker! deze Harlekijn komt al voor in Griekse en Romeinse komedies. en ook van Harlekijn werd gedacht dat hij de ‘wolkenrit’ leidde.

  het is heel bijzonder dat wij in Nederland dat heel oude feest nog steeds vieren.

  rond 1850 heeft een Nederlandse dominee Sinterklaas en Zwarte Piet zijn huidige verschijningsvorm gegeven. het is ook al zo bijzonder dat deze verschijningsvorm met alles wat daarbij hoort zo enorm is aangeslagen en tot op de dag van vandaag nog steeds zo geliefd is en in die vorm wordt gevierd.

  sommige mensen nemen aanstoot aan het uiterlijk van Zwarte Piet. zij denken dat hij een neger is (wat hij niet is) en een slaaf (wat hij ook al niet is).

  het komt mij voor dat aan klagers beter moet worden uitgelegd wat Zwarte Piet nu eigenlijk is.
  in de discussie wordt namelijk geen recht gedaan aan wie of wat Zwarte Piet nu eigenlijk is of betekent.
  en ook moet gezegd worden dat het heel belangrijk is dat Zwarte Piet zwart is en niet gekleurd of bruin. dat is belangrijk voor onze Europese wortels, voor onze Europese cultuur en onze Europese tradities zoals wij die aan onze kinderen en kindskinderen willen doorgeven.

  dat er geluisterd wordt naar klachten is juist en goed maar in de discussie moeten de achtergronden van Zwarte Piet goed, juist, beter en nader toegelicht worden en men zou niet meer mee moeten gaan met de wens en oneigenlijke argumenten van enkelingen om zijn uiterlijk te veranderen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.