Ich habe es nicht gewusst?

jul 20, 2014 by

Ich habe es nicht gewusst?

In reactie op de Amerikaanse spionage-activiteiten in Duitsland presenteerde Patrick Sensburg, voorzitter van de Duitse parlementaire commissie voor inlichtingenzaken, onlangs voor de herinvoering van de typmachine. Dat deed me onmiddellijk denken aan Markus Wolff, het hoofd van de Oost-Duitse dienst voor buitenlandse spionage. Hij wenste geen computers in zijn kantoren en maakte de papieren archieven ontoegankelijk voor vreemden door middel van een ingewikkeld coderingssysteem. Deze archieven zijn dan ook tijdens de Koude Oorlog nooit ingezien door de Westelijke diensten.

Toen de val van de DDR nabij was wisten de Westelijke diensten dat de Oost-Duitse spionage-archieven mogelijk konden worden vernietigd, voordat zij konden worden ingezien. Enkele slimme Oost-Duitse medewerkers gooiden het daarom op een akkoordje met de voormalige tegenstrevers, zowel de BND als de CIA. Zo kwam een belangrijk deel van deze archieven direct in handen van de Duitse én Amerikaanse inlichtingendiensten. Zij konden zo beschikken over een berg aan informatie die zij nooit zouden kunnen verzamelen met de toegestane surveillance-methoden.

Na de val van de muur werden de archieven van de Oost-Duitse MfS (Ministerium für Staatssicherheit, ook wel bekend als Stasi) onder beheer gebracht van een speciale autoriteit, die werd geleid door Joachim Gauck. Gauck was een Oost-Duitse dominee die dissident was binnen de DDR. In de jaren 1990 maakte hij naam als beheerder van de Stasi-archieven, alhoewel er ook kritiek kwam doordat bepaalde delen van het archief gesloten bleven of zogenaamd verdwenen waren. Gauck wist ook via deze archieven van de grootschalige spionage-activiteiten van Amerika in Duitsland.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.