Kinderrechten versus ouderplichten

jun 20, 2014 by

Kinderrechten versus ouderplichten

Een kind is een kostbaar bezit, althans dat is de opvatting in Nederland. We doen er alles aan om kinderen te verzorgen en te beschermen, niet in de laatste plaats de ouders. Ouders die hun kinderen verwaarlozen worden gestraft. Wat verstaat men onder verwaarlozing? Volgens de Kindertelefoon is er sprake van verwaarlozing “wanneer je vaak aan je lot wordt overgelaten, en bijvoorbeeld heel vaak voor je eigen eten en drinken en schone kleren moet zorgen.” Stel je nu eens voor dat je morgen alleen en zonder geld op het vliegtuig wordt gezet naar een vreemd land?

Dat laatste gebeurt met alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s). Deze kinderen worden door hun ouders op het vliegtuig gezet en belanden zodoende vaak jarenlang in opvangcentra. Het is een zodanig groot probleem dat er op instigatie van GroenLinks een speciaal ‘kinderpardon’ kwam, dat wil zeggen dat kinderen die hier asiel hebben aangevraagd, maar waren afgewezen alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Op dit kinderpardon volgt er een papa- en een mama-pardon, blijkens een geval van de afwijzing van een 11-jarige asielzoeker (sic!). Nu wil GroenLinks een verruiming van het kinderpardon. De vraag is echter hoe links dit allemaal eigenlijk is. Ouders die hun kinderen verwaarlozen, dat wil zeggen willens en wetens hun kinderen in de steek laten door ze zonder eten/drinken en schone kleren op het vliegtuig naar Nederland te zetten, dienen te worden vervolgd. De asielkinderen dienen mee te werken aan de opsporing van hun familie.

Ik hoor nu al de kritiek: hoe kun je zo harteloos zijn? Die kinderen kunnen er toch niets aan doen? Dat klopt. Het doet me echter denken aan India, waar ouders hun kinderen gruwelijk verminken en op straat laten bedelen in de buurt van Westerse toeristen. Door geld te geven werken deze toeristen mee aan het verminken van kinderen. Hetzelfde geldt voor asielkinderen. Zij worden bewust verwaarloosd om de kans op een verblijfsvergunning, desnoods illegaal, te vergroten.

AMA’s krijgen vaak het voordeel van de twijfel voor de rechter op basis van het Verdragen inzake de rechten van het kind. In de toepassing van het kinderrecht dient echter de ouderplicht te worden meegewogen. Het mag toch niet zo zijn dat kinderen bewust door hun ouders worden verwaarloosd en dat de ouders er mee weg kunnen komen. Kinderen mogen volgens diezelfde kinderrechten bovendien niet vervreemden van hun ouders en familie (artikel 20). Daarom is het beter om in dergelijke gevallen in te zetten op de repatriëring. Het is namelijk de plicht van de familie en het land van herkomst om voor hun eigen kinderen te zorgen (artikel 5):

De staat is verplicht de rechten en verantwoordelijkheden van ouders en de familie in ruime zin te respecteren bij de uitoefening door het kind van de rechten uit het Verdrag.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.