Immigratie: de blinde vlek van Thomas Piketty

jun 23, 2014 by

Immigratie: de blinde vlek van Thomas Piketty

Het betoog van de Franse econoom Thomas Piketty doet menig links hart sneller kloppen. In een vorig stuk heb ik al betoogd dat er nogal wat aan te merken valt op het betoog van Piketty. Zo legt Piketty de vinger op de zere plek voor wat betreft de snellere groei van kapitaal door winsten en beleggingsrendementen, maar is er relatief weinig aandacht voor het verschil in kapitaalopbouw van beurskapitaal en kapitaal dat door werkmensen wordt opgebouwd. Onlangs las ik een interessante analyse van de Amerikaanse blogger Steve Sailer, die een andere blinde vlek van Piketty aan het licht brengt: immigratie. In dit stukje zal ik Sailer’s betoog omzetten en aanvullen.

Sailer wijst op het werk van de Zuid-Koreaan Ha-Joon Chang en zijn best-seller 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism om zijn punt te maken, namelijk dat het concept van de vrije markt als ontwikkelingsmodel niet klopt. Elke economische ontwikkeling gaat gepaard met het opwerpen van import-tarieven om de eigen economie te beschermen en immigratie-beperking om de koopkracht van de eigen burgers op peil te houden. Vooral dat laatste wordt door Chang geïllustreerd met een voorbeeld over buschauffeurs – Zweedse buschauffeurs krijgen goed betaald, omdat goedkopere Indiase buschauffeurs geen toegang krijgen tot de Zweedse arbeidsmarkt.

In het betoog van Piketty komt immigratie nauwelijks voor. Sailer wint zich dan ook op over de lichtzinnigheid van zinsnedes als deze (pagina 538-539 van de Engelse editie):

“Immigration is the mortar that holds the United States together, the stabilizing force that prevents accumulated capital from acquiring the importance it has in Europe …”

Immigratie wordt door Piketty voorgesteld als een vorm van anti-kapitalisme. Sailer komt echter met een sloot aan voorbeelden tot een heel andere conclusie, waarin naar voren komt dat de multimiljardairs van vroeger en nu juist hun geld besteden aan immigratie-bevordering en niet aan immigratiebeperking:

“Billionaires who have donated toward more immigration include [Bill] Gates, Zuckerberg, Charles and David Koch, Michael Bloomberg, Sheldon Adelson, George Soros, and Rupert Murdoch.”

Immigratie en vrij verkeer van personen spelen kapitalisten in de kaart. Groepen die geen lokale binding hebben en niet zijn georganiseerd in een vakbond vormen de ideale voedingsbodem voor loonmatigingen – voor jou tien Turken, Marokkanen, Polen, Roemenen, etc. Minder loonkosten betekent namelijk meer winst, winst die volgens Piketty bijdraagt aan de dominantie van het kapitaal. Het zijn juist de werkmensen die lokale binding hebben, aangezien ze nauwelijks vreemde talen spreken, schoolgaande kinderen hebben en wellicht door een hypotheek aan hun huis zijn gebonden.

Het is opmerkelijk dat de sterkste groei in Amerikaanse welvaart voor de lagere en middenklassen plaats vond in het tijdperk van strikte immigratie-beperking in Amerika (1924-1965), dat wil zeggen in  een periode van relatieve arbeidschaarste: de levensstandaard verdubbelde tussen 1949 en 1969. Dat effect van kapitaalaccumulatie werkte nog lang door. In 1980 bezat 64% van de Amerikanen een eigen huis en meer dan 50% van de gezinnen had meer dan één auto voor de deur staan. Sinds het afschaffen van de immigratiebeperking in 1965 is het modale gezinsinkomen echter nagenoeg hetzelfde gebleven – 43.500 Dollar.

1 Comment

  1. O EN ER NOG ZOVEEL WAAR ECONOMEN HELEMAAL NIETS VAN BEGRIJPEN OF ALTHANS NIET IN HUN MODELLEN VERDISCONTEREN:
    cultuurverschillen (in arbeidsethos); biologisch verankerde territoriumdrift; ethnische saamhorigheid; sociaal-economische horigheid, Völkerseelenkunde afgeschaft en verdonkeremaand, er bestaan in de economische theorie alleen nog maar rationele individuen die constant prescies weten welke keuzes ze moeten maken om een maximale welvaart te genieten. De economische theorieen falen volkomen in enige voorspellende capaciteit, omdat ze niet stoelt op wat diepgaander menswetenschappen, zoals biologie, demografie, sociale en systeempsychologie, psycho-somatische wetenschap en andere cognitieve wetenschappen. Veel geblaat, veel grafiek en wiskunde, maar weinig wol.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.