Van wie is het internet? (1)

apr 13, 2014 by

Van wie is het internet? (1)

De interessante vraag wie het internet beheert en controleert, is er één die vandaag niet of nauwelijks speelt. We hebben als inwoners van Nederland immers toegang tot alle informatie en kunnen overal het internet op, vanwege de landelijke dekking middels toegangen. Echter de toegang tot het wereldlijke netwerk is een heel ander verhaal. Maar dat niet alleen, ook hoe een dergelijk netwerk in elkaar steekt en wie dit kunnen aanpassen is uitermate interessant.

Het internet is bij de start met de intentie gebouwd dat er geen hiërarchie moest zijn, zodat iedereen zich kon aansluiten. Vanaf de laatste twintig jaar is het open voor iedereen. Het is begonnen met enkele duizenden gebruikers jaren tachtig naar bijna 3 miljard gebruikers vandaag de dag. Het netwerk wordt in stand gehouden door meerdere vervoerders. Per satelliet, kabel en onderzeekabels. De verbinding is per kabel beter dan per satelliet

Men zou hopen dat verbeteringen of veranderingen aan het mondiale netwerk door gekozen volksvertegenwoordigers worden genomen. Echter het zijn technische wijzigingen die door experts worden genomen en middels aankondigingen en protocollen aan de wereld worden gecommuniceerd. Zo ontsnappen de aanpassingen aan dit netwerk aan de democratische controle. Er is daarbij geen universele wetgeving betreffende het internet. Alle landen hebben verschillende wetgeving.

Je hebt met een dergelijk netwerk te maken met zaken als ingangspunten, uitgangspunten, grenzen en landingsstations. Interessant is dat men vaak niet weet dat er ergens kabels lopen. De inmiddels overbekende organisatie NSA, weet dat wel en vaak bij de eerder genoemde sleutelposities is dan ook een Amerikaans-Engelse (militaire) basis gebouwd. Die zouden op veel plekken, met geld van Amerikanen, eind jaren zestig al gebouwd zijn. De architectuur van de servers en de kabels worden – waar mogelijk – over de wereld gecontroleerd middels Amerikaanse basissen en andere militaire middelen.

Hoewel de investeerders landen zijn, evenals de architecten, verschuift de rol van actoren van naties steeds meer toe naar die van de grote bedrijven, zoals amazon, google, facebook, Apple. Deze investeren nauwelijks, maar plukken wel de vruchten van het bestaande netwerk.

Voorbeelden van landen die een uitzondering zijn op het globale netwerk zijn Iran, China en Rusland, deze beheren het internet zelf. Rusland heeft een soort Intranet (netwerk binnen Rusland) en is buiten het land voor de handel aangesloten op het mondiale internetnetwerk. China daarentegen is totaal gescheiden van de rest van de wereld door een grote firewall en door alles vervolgens zelf te selecteren. Dat proces is uiteraard zeer kostbaar, alles controleren, indexeren en dat moet met duizenden mensen gebeuren.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.