Roverheid en banksters uit op uw spaargeld

apr 15, 2014 by

Roverheid en banksters uit op uw spaargeld

r in maart vorig jaar werden we opgeschrikt door de maatregel om spaarders meet te laten betalen aan de redding van banken. In de mainstream media werd de maatregel verkocht als een eenmalige belasting van de ‘rijken’ (spaarders met meer dan 100.000 Euro), maar ook mindere rijke rekeninghouders konden rekenen op een heffing van 6,75 procent. Deze maatregel ging gepaard met een beperking van de opnamecapaciteit, waardoor Cyprioten nog maar een beperkt bedrag per week konden opnemen om een bankrun te voorkomen.

‘Onze’ Dijsselbloem bezweerde dat de situatie op Cyprus geen blauwdruk (‘template’) was, maar in oktober van hetzelfde jaar werd door economen van de IMF de ‘spaarbelasting’ voorgesteld. Een zogenaamde eenmalige belasting van 10 procent op spaargeld zou een groot deel van de staatsschuld wegzuiveren, luidde de redenering.

Hiermee komt echter het hele depositostelsel op de helling te staan. De staat garandeert immers 10d0.000 Euro spaargeld als een bank failliet dreigt te gaan. Maar wat als de depositohouders (i.c. de spaarders) zelf ook worden aangeslagen? Dan is een dergelijke garantie natuurlijk niet veel meer waard. Het werpt ook een heel ander licht op het idee van de rekeninghouder. Ben je namelijk als rekeninghouder mede aansprakelijk voor het functioneren dan wel het wanbeheer van de bank? Een gouden handdruk voor de bestuurder en de rekening naar de spaarder.

inflatie-vs-sparen-2013

 

Burgers moeten langer werken tot aan hun pensioen, maar mogen minder sparen op de bank. De spaarrente is sinds begin minder dan 2% en het afgelopen jaar was de inflatie gemiddeld hoger dan de spaarrente (zie plaatje hiernaast). Daarboven komt nog eens de vermogensrendementheffing van 1,2 procent van spaartegoeden van meer dan 21.000 Euro. Nu is er dan ook nog eens het risico dat de overheid beslag gaat leggen op spaargeld om de banken te redden of de staatsschuld te delgen.

Het lijkt er steeds meer op dat de burger garant moet staan voor de bank en de overheid, dan andersom. Is er echter meer inspraak van de burger in het reilen en zeilen van banken, of de overheid? Mij dunkt van niet. De macht wordt steeds meer gedelegeerd naar ‘Brussel’, ver uit het zicht en van de invloed van de burger. Daarom is het zaak om met de komende Europese verkiezingen te stemmen op partijen die kritisch staan tegenover de overheid en het bankwezen. Het maakt hierbij niet uit of je links of rechts stemt, als het maar tegen het establishment is.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.