Ons pensioenverdriet, deel 1

apr 3, 2014 by

Vanaf aanvang 2014 wordt de pensioengerechtigde leeftijd elk jaar met twee maanden verhoogd naar 66 jaar in 2018, waarna er een eindsprint komt naar 67 jaar in 2023. Nu al is er veel verwarring over deze maatregel van de overheid. Immers, veel mensen weten namelijk niet het verschil tussen pensioen en AOW  (Algemene Oudersdomwet). Wat de overheid feitelijk bedoelt is dat de AOW-leeftijd omhoog wordt geschroefd, dat wil zeggen het staatspensioen. Dat is slecht nieuws zou je zeggen, maar het kan nog slechter.

Voor wat betreft het pensioen dat je bij je werknemer opbouwt is er namelijk nog geen regeling getroffen, waardoor veel mensen verplicht met hun 65 jaar met pensioen gaan, maar op dat moment nog geen AOW krijgen. Dit gat tussen pensioen en AOW wordt de komende jaren alleen maar groter. Veel mensen houden hier geen rekening mee, waardoor zij financieel in de problemen komen omdat ze niet anticiperen op een inkomensdaling van enkele maanden.

Voor wat betreft de AOW bestaat er weliswaar een overgangsregeling bij de SVB en ook grote pensioenaanbieders als ABP lichten hun klanten voor over de mogelijkheden, maar het kost vaak alleen maar geld. Bij de SVB is er alleen een overgangsregeling voor de allerarmsten. Voor partners is er een drempel van een gezamenlijk jaarinkomen van 42.000 Euro en voor alleenstaanden 21.000. In het regeerakkoord van 2012 werd echter nog gesproken van een drempel van 50.000 Euro. In 2013 werd het modale gezinsinkomen echter geschat op iets minder dan 57.000. Veel gezinnen die minder dan modaal verdienen vallen dus automatisch buiten de boot, een niet te onderschatten deel van de bevolking.

Het probleem zit hem echter niet alleen in de AOW, maar ook in de pensioenen zelf. Met de slechte economie verkeren de pensioenfondsen in zwaar weer en veel fondsen balanceren dan ook vlak boven de dekkingsgraad. De fondsen teren in op hun reserves en dat is zorgwekkend voor de toekomst. Het pensioen is dan ook geen vetpot en dat zal het voorlopig ook niet worden.

Klaas Knot, de baas van de Nederlandsche Bank (DNB), waarschuwt dat het huidige pensioenstelsel ook niet houdbaar is. Hij zegt dat de pensioenzekerheid zal afnemen. Wat Knot er echter niet bij zegt is dat de overheid -wederom- een miljardengreep uit de pensioenfondsen doet door de verlaging van de pensioenopbouw, waardoor de jongeren van nu later veel minder pensioen krijgen (20 tot 30 procent minder, volgens Remco Nods van Elsevier!). In 1996 deed de overheid hetzelfde door 12,5 miljard uit de kassen van de pensioenfondsen te graaien, zogenaamd voor de VUT-regeling, waarvoor iedere ambtenaar nog maandelijks betaalt zonder enig recht hierop.

Uw pensioen is in gevaar en aangezien mensen zeker een kwart van hun leven afhankelijk zijn van AOW en pensioen is dit zeker een reden tot zorg.

Related Posts

Share This

1 Comment

  1. Fluminis

    Pensioen en AOW zijn in feite gedeeltelijk of geheel Ponzi schemes. Dat het wettelijke verplicht is en door de overheid wordt gerund maakt het niet minder Ponzi achtig en betekent ook niet dat het gaat werken. Een Ponzi bedrog valt op een gegeven moment in duigen en de scheurtjes beginnen al flink te komen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.