Ons pensioenverdriet, deel 2

apr 8, 2014 by

Ons pensioenverdriet, deel 2

Pensioen staan op de helling. Niet alleen de AOW (het staatspensioen) wordt opgeschoven, maar ook de pensioenfondsen zijn bezig aan een transformatie. In mijn vorige stuk heb ik er al op gewezen dat de regering bezig is om een graai te doen uit de pensioenfondsen.De pensioenpremies zullen vanaf 2015 worden verlaagd met 5 procent. Op de korte termijn betekent dit een verlaging van de pensioenbijdrage voor zowel de werknemers als de werkgevers. In dit geval is goedkoop echter duurkoop, want het betekent dat werknemers aan het einde van de rit minder pensioen krijgen. Dit is echter niet het hele verhaal.

De verlaging van de pensioenpremies zal een prikkel vormen om mensen te verleiden om een meer risicovolle pensioenplannen. Op dit ogenblik is er een pensioenwet in de maak, die de keuzevrijheid weliswaar zal vergroten, maar die een aantal addertjes onder het gras heeft. In het wetsontwerp zitten vier keuzemogelijkheden, maar feitelijk komt het neer op een tweedeling in de pensioenen, zoals die nu reeds in Amerika gebruikelijk is: defined benefit en defined contribution.

In het huidige pensioenstelsel is er overwegend sprake van defined benefit, dat wil zeggen dat duidelijk is hoeveel pensioen een deelnemer krijgt aan het einde van de rit. Risico’s van tegenvallende beleggingen liggen nog voor een aanzienlijk deel bij de werkgever. Immers, de pensioenvoorwaarden zijn vastgelegd in je contract met je werkgever. Het is grotendeels zijn verantwoordelijkheid om het pensioenfonds aan te zuiveren bij tekorten. Eenmaal met pensioen krijg je doorgaans 70% van het gemiddelde loon.

Bij defined contribution ligt het risico voornamelijk bij de werknemer. Bij het aangaan van je contract wordt afgesproken dat je een vastgestelde bijdrage krijgt van je werkgever, waarmee jij zelf mag bepalen welk risico jij wenst te lopen bij de belegging van je pensioen. Uiteraard beloven de meest risicovolle beleggingen het hoogste rendement. Dit heeft echter tot gevolg dat als het mis gaat en de rendementen uitblijven, je pensioen verdampt. Of erger: dat je met een restschuld blijft zitten.

De regering is nu al bezig om de pensioenpremies omlaag te schroeven, zodat werknemers in ieder geval worden verleid om een meer risicovol pensioenprofiel te kiezen. Degenen, die hiervan profiteren zijn in de eerste plaats de werkgevers, die minder premies hoeven bij te leggen. Ten tweede zijn er de pensioen- en beleggingsfondsen die een stroom aan geld hun kant op zien komen, aangezien mensen ofwel hun geld steken in risicovolle producten, of zich voor een hoger bedrag laten bijverzekeren. Dat bijverzekeren zal gezien de premieverlagingen een groeiende markt worden.

Related Posts

Share This

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.