De pressiegroep voor banksters

apr 10, 2014 by

De pressiegroep voor banksters

Het mag als bekend verondersteld dat er rondom alle volksvertegenwoordigers, van laag tot hoog, talloze pressiegroepen rondzwermen. Namens een bedrijf of bedrijfstak trachten ze met gelden of andere middelen, de keuzes van de volksvertegenwoordigers te beïnvloeden. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want dat kan wel eens tot veel te veel invloed leiden.

Een instituut als het Corporate Europe Observatory doet onderzoek naar pressiegroepen en hun invloed, bestedingen en werkwijzen. Deze onderzoeksinstelling bracht recent een zeer interessant rapport over de financiële pressiegroep uit. Daarin brengt men naar voren dat de financiële sector elk jaar 120 miljoen euro spendeert bij de Europese instellingen in Brussel.

Volgens hetzelfde rapport zouden in Brussel zo’n 1.700 mensen namens deze pressiegroep aan het werk zijn om voor de banken een zo gunstig mogelijke reglementering te verkrijgen. Er zouden dan tegenover elke dienaar van de publieke zaak vier mensen van de financiële pressiegroep staan.

Wat verder nog opvalt, is dat er meer dan 700 verschillende organisaties onderdeel uitmaken van de financiële pressiegroep, vijf keer meer dan de organisaties zonder winstoogmerk, de NGO’s. Ze hebben zeven keer meer zakelijke afspraken binnen de EU instellingen dan de NGO’s. Het grootst aantal financiële organisaties binnen de pressiegroep komen (maar liefst 140) uit Groot-Brittannië

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.