De nieuwe klassenstrijd

mrt 28, 2014 by

Het meest aanstootgevende resultaat van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de winst van D’66 en de vreugde hierover bij progressieven. D’66 is namelijk helemaal niet links en D’66-kiezers al helemaal niet. Laatstgenoemden zijn burgerlijke types die in goede wijken wonen en goede banen hebben. Het zijn mensen zonder grote bestaanszorgen, maar die wel heel erg links willen lijken. Zij tooien zich daarom met een morele superioriteit, die is gebaseerd op de minachting voor de enig overgebleven groep in onze samenleving die je ongestraft mag vernederen: de Nederlandse werkmensen.

Opmerkelijk genoeg zie je dit ook in Amerika. De Amerikaanse tegendraadse schrijver Jim Goad heeft hier een boek aan gewijd – The Redneck Manifesto. In dat boek breekt hij geenszins een lans voor rednecks in de negatieve zins des woords, maar mikt hij vooral op de stereotypering van de Amerikaanse arbeidersklasse. In het hedendaagse Amerika is men politiek-correct jegens elke etnische, culturele en zelfs sexuele minderheid met uitzondering van de blanke arbeidersklasse. Deze mensen mogen zonder voorbehoud worden beledigd en geridiculiseerd. Zie dit video-fragment met de confrontatie tussen Karen Finley en Jim Goad (vanaf 3:15):

In Nederland is het niet veel anders. Blanke arbeiders die moeten concurreren met migranten om banen en sociale voorzieningen worden voortdurend in de hoek gezet als bekrompen, racistisch en xenofoob. Vaak valt het woord ‘Tokkies‘. Ze zouden niet van mondialisering en vreemde luchtjes houden. Maar D’66-ers ook niet, want zij wonen in overwegend blanke wijken, sturen hun kinderen naar blanke scholen en gaan overwegend naar blanke cultuuruitingen. Alleen in hun morele minachting voor de werkende mens, die van de Toppers houdt en gaat kamperen in Benidorm, menen zij hun zogenaamde superioriteit te moeten ontlenen.

Related Posts

Share This

1 Comment

 1. Jos van Veen

  zeer juist.
  Het principe zeik af, trap naar beneden om jezelf superieur te voelen.Dat staat zo “in control” en intelligent..of zo.

  D66 is helemal niet democratisch, zeer machtsgeil en pedant met en uitgesproken narcist als politiek leider.
  Mag allemaal..echyter..Deze partij heeft als “constructieve”partij, net als de CU en SGP, enom veel schade toegebracht aan de Nederlandse bevolking..straks weer 3-4 honderd duizend mensen on de armoegrens omdat door D66-maaatregelen hun WW is komen te vervallen..
  Valse moraal en hufterigheid in achterkamertjes en meteen slachtoffer vn het godssyndroom-de allesbepaler

  Nu driftig in campagne tegen de PVV om zetels in het EU en om machtsredenen is daarvoor alles toegestaan, ook al gaat het ten koste van miljoenen mensen..

  D66 wil ons zo snel mogeijk uitleveren aan Brussel, gericht op steun aan onderwijsmanagement (niet op verbetering van het onderwijs maar op het imagemanagement)

  Neoliberaal ten top,Geld, macht, status, tweedeling, markt..kiest voor economie, “mag een dikke cent kosten”, banken, beurs en “daadkracht”( w.o uiterst schadelijke maatregelen en eurofielie als profilering van “verantwoordelijkheid”nemen..
  Dictatoriaal aangelegd.

  Heeft de idïotie van dit kabinet mogelijk gemaakt in een constructie via “Bank van Wederdiensten..

  Bizar genoeg schieten we het kabinet hier op af, terwijl degen die dit mogelijk maakten worden bejubeld met winst..bij de gemeenteverkiezingen

  NL heeft stom volk..
  Die trappen overal WEER in..!
  Ze leren het verdomme nooit

  Nu weer bij het EP in mei as.
  Dezelfde eurofiele en neolib partijen die bij de kabinetsverkiezingen maakten dat we via hun gesjoemel en spelletjes we de SP afschoten. en u moet via verdeel en heers, valse argumentaties en vuige moraal de PVV als concurrent er aan geloven met smeerlapperij.

  Nadeel voor he volk via deze EU staat voorop.
  Mens en maatschappij mag vernietigd ten gunste de “daadkracht” en macht..
  Een ondemocratische partij zoekt een ondemocratische structuur waarbij mens en maatschappij niet meetellen..alleen de glorie van de leiders..

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.